CAO: Preturile/ tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare, începând cu 01.07.2019

Preturile/ tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare. S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. anunță că, incepand cu data de 01.07.2019, in conformitate cu decizia A.N.R.S.C. nr.122/05.06.2019,  preturile si tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare vor fi urmatoarele :

1)    Pretul pentru apa potabila produsa transportata si distribuita pe intreaga arie de operare va fi de 4,14 lei/mc fara TVA;
2)    Tariful pentru canalizare – epurare pentru intreaga arie de operare va fi de 3,05 lei/mc fara TVA.

Nota :
a)    preturile la apa potabila pentru populatie contin T.V.A. in cota de 9%;
b)    tarifele la canalizare – epurare pentru populatie contin T.V.A. in cota de 9%

DIRECTOR GENERAL,
ing. Cîmpeanu Adriana