CAO îşi reduce cheltuielile de personal cu 20 la sută

Apa Brestei CAO îşi reduce cheltuielile de personal cu 20 la sută poze

Compania de Apă Oltenia va avea un buget de cheltuieli salariale cu 20 la sută mai mic faţă de cel din anul precedent, potrivit unei hotărâri a Consiliului de Administraţie al societăţii. 

Hotărârea datează din 24 ianuarie şi precizează că se vor diminua cheltuielile salariale ale CAO cu echivalentul a 200 de salarii medii.

” Consiliul de Administratie aproba referatul nr.1604124.01.2013 întocmit
de conducerea executiva privind situatia economico-financiara a Companiei de Apă Oltenia S.A. si masurile ce trebuiesc luate in vederea cresterii eficientei
economice. In acest sens, conducerea executiva va face propuneri privind reorganizarea activitatii Companiei în scopul e ficientizarii acesteia astfel incat sa se asigure o reducere a cheltuielilor cu personalul cu circa 20 la sută, respectiv echivalentul a circa 200 salarii medii lunare+ obligatiile bugetarea ferente. Propunerile vor fi inaintate Consiliului de Administratie in vederea aprobarii Organigramei”