CAO: Intervenții/Avarii Apa & Canal

CAO: Intervenții/Avarii Apa & Canal

  • CARTIER ROVINE BL.F4- F5 – CONDUCTĂ SPARTĂ
  • STR. CALEA BUCUREȘTI BL. R1-R3 – CONDUCTĂ SPARTĂ ( CONTINUARE LUCRARE )
  • STR. BRESTEI, ALEEA IV BRESTEI, ALEEA 7 BRESTEI, STR. PRELUNGIREA BRESTEI, STR. ECOULUI, STR. PETRILA, STR. HOMER, STR. BECHETULUI, ALEEA I ODESA, ALEEA II ODESA – EVACUARE APE PLUVIALE