CAO: Contract de lucrări semnat pentru Poiana Mare

 

Compania de Apă Oltenia SA anunţă semnarea Contractului de Lucrări
„Reţele noi de apă şi canalizare menajeră în Poiana Mare”.
Contractul de Lucrări CL07 – „Reţele noi de apă şi canalizare menajeră în Poiana Mare”, a fost semnat vineri, 19 aprilie, cu un consorţiu format din S.C. POLYSTART IMPEX S.R.L – S.C. TCIF S.A. CRAIOVA – S.C. CONFORT S.A.
Valoarea contractului este de 31,872.571,91 lei, fără TVA, cu o durată de execuţie de 21 de luni, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor şi face parte din proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj”, cofinanţat din Fondul de Coeziune (FC) prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 1.
Investitiile propuse pentru sistemul regional de alimentare cu apă Calafat vor include în prima fază, trei componente: Reabilitare Staţie de Tratare Calafat; Conducta de aducţiune şi reţea de distribuţie pentru localitatea Ciupercenii Vechi; Conducta de aducţiune şi reţea de distribuţie în comuna Poiana Mare.
In comuna Poiana Mare nu există un sistem de alimentare cu apă centralizat (numai un puţ în centrul localităţii Poiana Mare, care asigură apa pentru unele instituţii din acea zonă).
Investiţiile derulate în cadrul CL07 vizează lucrări de extindere a reţelelor de apă pe 42 de străzi din localităţile Poiana Mare şi Tunarii Vechi, pe o distanţă de 41 de km, şi realizarea a 1.157 de noi branşamente. Investiţia mai prevede extinderea reţelei de canalizare a apelor uzate menajere pe o lungime totală de aprox. 40 de km, fiind prevăzute 1.146 de noi racorduri la consumatorii individuali. Pentru asigurarea colectării şi transportului apelor uzate menajere din localităţile Poiana Mare şi Tunarii Vechi către staţia de epurare ce se va executa în localitatea Rastu Nou, vor fi executate 3 staţii de pompare şi o staţie de transfer.
În prezent, în localităţile Poiana Mare şi Tunarii Vechi nu există un sistem de alimentare cu apă centralizat, iar locuitorii nu beneficiază de servicii centralizate de canalizare menajeră.