CAO: COMUNICAT DE PRESA CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE EXPROPRIERE STRATEGICĂ “REABILITARE SI EXTINDERE ADUCTIUNE FIR II ISVARNA-CRAIOVA”

S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. a demarat în urma cu 6 ani studiul de fezabilitate aferent „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj, in perioada 2014-2020”, in vederea dezvoltarii sectorului de apă si apă uzată din judetul Dolj, pentru conformarea cu obligatiile asumate de Romania prin Tratatul de Aderare,  privind colectarea si epurarea apelor uzate,  asigurarea standardelor de calitate a apei destinate consumului uman si dezvoltarea capacitatii operatorilor  de servicii.
In data de 14 mai 2019 a fost semnat contractul de finantare între S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. si Ministerul Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management POIM, urmand ca în data 17 martie 2020, la sediul Comisiei Europene de la Bruxelles, să fie semnată  decizia de finantare a proiectului, cu o valoare de peste 445 milioane de euro.
O component majoră a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj o reprezintă investiția strategică “Reabilitare si extindere aductiune fir II Isvarna-Craiova”, obiectiv de investitie de utilitate publica ce constituie varianta de asigurare a deficitului de apă, cat si asigurarea calitatii apei pentru Municipiul Craiova si localitatile de pe parcursul conductei de aductiune din judetul Dolj si judetul Gorj.
În conformitate cu art.8, alin.1 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, SC Compania de Apa Oltenia SA, prin Consiliului Judeţean Dolj a demarat procedura de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare şi extindere aducţiune fir II Isvarna – Craiova”.
Consiliul Judetean Dolj, in calitate de Expropriator, va transmite la Posta Romană, in data de 12.03.2020, notificările către proprietarii afectați de coridorul conductei, având ca modalitate de transmitere (A.R.)  – confirmare de primire pentru cele 16 UAT-uri (Dolj: Craiova, Filiasi, Almaj, Bradesti, Simnicu de Sus, Isalnita si Cotofenii din Fata; Gorj: Branesti, Tantareni, Tismana, Plopsoru, Rovinari, Balteni, Telesti, Calnic si Godinesti ).
Persoanele vizate prin notificare au obligaţia ca în termen de 20 de zile calendaristice de la data notificării, să transmită documentele, în copie legalizată, care atestă dreptul de proprietate sau alt drept real (titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract de vânzare – cumpărare, contract de donaţie, etc) asupra imobilului/lor supuse exproprierii, la sediul Primăriei UAT-ului de care apartin.