CAO, buget de investiţii cât bugetul judeţean. Operatorul regional de apă îşi creşte veniturile şi schema de personal în 2021.

 Forurile de conducere ale CAO se pregătesc să aprobe bugetul pe anul în curs, operaţiune pentru care au nevoie de acordul autorităţilor municipale şi judeţene, principalii acţionari ai companiei.

Următoarea întrunire a consilierilor judeţeni, programată pentru data de 24 mai, va prilejui şi aprobarea proiectului de hotărâre privind mandatarea împuternicitului Judeţului Dolj la Compania de Apă Oltenia S.A. pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2021. Datele înaintate de către compania ce asigură distribuirea apei potabile şi reţeua de canalizare la nivelul municipiului Craiova şi a multor localităţi din judeţ arată planuri ambiţioase în acest domeniu. Astfel, societatea îşi programează o creştere de personal de aproximativ cinci la sută faţă de anul precedent, numărul angajaţilor depăşind 1.100 de persoane. Mărirea schemei de personal este pusă pe seama extinderii activităţii companiei în noi localităţi din judeţ, pe măsura implementării proiectelor derulate. „Ţinând cont de prevederile legale şi de faptul că activitatea companiei se va extinde prin mărirea ariei de operare, prin preluarea de noi localităţi cuprinse în proiectul POIM, s-a luat în considerare o creştere a numărului mediu de personal la 1.130 pe total an 2021 faţă de numărul mediu de 1.081 pe anul 2020”, se arată în raportul întocmit de funcţionarii CJ Dolj.

Investiţiile CAO, de cinci ori mai mari ca bugetul

Pentru anul acesta, mai-marii companiei au estimat un buget de peste 137 de milioane de lei şi un profit de peste 8 milioane de lei, după cum arată raportul prezentat aleşilor judeţeni care trebuie să-şi dea votul. „În proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021 s-au estimat venituri în sumă de 137.542 mii lei din activitatea de distribuţie apă, activitatea de servicii canalizare, apă pluvială, alte venituri, amortizări mijloace fixe bunuri de retur, penalităţi de întârziere, imobilizări, dobânzi.

Integral în INDISCRET