CAO: Apa oprită o săptămână pe traseul conductei Izvarna-Craiova

SC Compania de Apă Oltenia SA anunță întreruperea alimentării cu apă potabilă în localitățile de pe traseul conductei de transport apă potabilă Izvarna – Craiova în intervalul vineri 30 mai 2014, ora 06:00 – joi 05 iunie 2014, ora 22:00 pentru înlocuirea unui tronson de conductă de oțel cu diametrul nominal de 1000 mm, grosimea peretelui de 11,7 mm şi lungimea de 176 m, în porțiunea de supra traversare a Râului Jiu, pe DN 6 (E70), pe raza localității Vârţ, Județul Gorj.
Conducta de transport apă potabilă menționată are o vechime de peste 60 ani (durata normată medie de funcționare fiind de 25 ani), prezintă un grad avansat de uzură fizică, motiv pentru care nu mai pot fi efectuate reparații locale.
Cu această ocazie vor fi efectuate lucrări care necesită întreruperea transportului apei potabile, după cum urmează:
revizuirea, repararea și înlocuirea unor elemente componente ale conductei de transport apă potabilă (revizuirea vanelor de aerisire și a vanelor de golire, înlocuirea unui compensator Dn 1000 mm montat în zona subtraversării căii ferate în Orașul Rovinari etc.);
cuplarea sistemelor locale de distribuție a apei din comunele Almăj și Coțofenii din Dos la conducta de transport apă potabilă Izvarna – Craiova.
În Județul Gorj se va întrerupe alimentarea cu apă potabilă în următoarele localități:
Comuna Tismana;
Comuna Godineşti;
Comuna Ciuperceni;
Comuna Câlnic;
Comuna Teleşti;
Oraşul Rovinari;
Comuna Bâlteni;
Comuna Plopşoru;
Comuna Brăneşti;
10.Comuna Ţânţăreni.
În Judeţul Dolj se va întrerupe alimentarea cu apă potabilă în următoarele localități:
Oraşul Filiaşi;
Comuna Brădeşti;
Comuna Coţofenii din Faţă;
Comuna Almăj;
Comuna Işalniţa;
Comuna Coțofenii din Dos.
Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă al Municipiului Craiova se va întrerupe alimentarea cu apă potabilă a Comunei Malu Mare, județul Dolj, din conducta de transport Marica – Craiova.
În Municipiul Craiova apa potabilă va fi furnizată în regim de restricție între orele 06:00 – 10:00 și 17:00 – 22:00.
SC Compania de Apă Oltenia SA roagă utilizatorii de apă potabilă din localitățile menționate să-şi asigure rezerve de apă potabilă pentru nevoile curente.
Compania de Apă Oltenia S.A, prin laboratoarele de analiză a apei potabile, va monitoriza permanent calitatea apei după repunerea în funcțiune a sistemului public de distribuție.
Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere.
CONDUCEREA