Camera Agricolă Dolj, la momentul bilanţului

aurel stanciu Camera Agricolă Dolj, la momentul bilanţului poze

În cursul anului 2012, au fost depuse la Camera Agricolă Dolj un număr de 455 de dosare pe Măsura 141, data limită de primire a cererilor fiind 13 iulie. În ceea ce priveşte Măsura 112, numărul dosarelor a ajuns, în 2012, la 97,

sesiunea de depunere, în acest caz, încheindu-se pe data de 6 iulie. Precizăm că numărul de dosare a scăzut faţă de 2011, deoarece, pentru prima data, sesiunile de depunere pentru cele două Măsuri 141 şi 112 s-au suprapus.

„A fost o decizie luată, la începutul anului, de către cei de la Ministerul Agriculturii. Hotărârea a îngreunat foarte mult munca noastră, a celor din teren, problemele reflectându-se direct asupra numărului de dosare care a fost depus. Cea mai mare parte a solicitanţilor au primit consultanţă din partea specialiştilor de la Cameră, o parte dintre fermieri  fiind îndrumaţi către firmele de specialitate din domeniu.

Abia peste 5 luni – 6 luni vom afla câte dintre aceste dosare vor fi selectate pentru finanţare, sperăm ca cea mai mare parte dintre ele, deoarece solicitanţii au fost consiliaţi pentru a obţine un punctaj cât mai bun. În acest timp, specialiştii vor verifica mai întâi condiţiile de eligibilitate ale dosarelor iar apoi vor merge pe teren”, a menţionat Aurel Stanciu, directorul Camerei Agricole Dolj

Până la sfârşitul anului 2012, doljenii mai pot aplica pentru obţinerea de finanţări pe două Măsuri. Pentru Măsura 121, respectiv modernizarea exploataţilor agricole, sesiunea de depunere proiecte se desfăşoară în perioada 1 octombrie – 31 octombrie, suma alocată fiind de 60 milioane euro. În cazul Măsurii 312 – crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor,  sesiunea de depunere proiecte se desfăşoară în perioada 1 august– 31 august, suma disponibilă ajungând la 134 milioane euro.

„În perioada următoare, odată cu adoptarea noii legi a Camerelor Agricole, acestea vor ieşi din subordinea Consiliilor Judeţene, devenind instituţii private de interes public, nonprofit, cu personalitate juridică, având ca obiectiv o cât mai bună reprezentare şi promovare a intereselor fermierilor.

Pe perioada în care a funcţionat în subordinea CJ Dolj, Camera Agricolă a obţinut rezultate deosebite. Astfel, în cei 2 ani şi jumătate, au fost depuse circa 2000 de dosare pentru accesare de fonduri europene în agricultură, cea mai mare parte dintre acestea fiind deja finanţate, 542 urmând a fi evaluate, până la sfârşitul anului.

Pe aceasta cale vreau să mulţumesc, pentru sprijinul acordat, preşedintelui CJ Dolj, Ion Prioteasa, căruia i se datorează faptul că în ultimele 14 luni, peste 1000 de mici fermieri au beneficiat de întocmirea gratuită a dosarelor pentru accesarea fondurilor europene. De asemenea, ţin să mulţumesc actualului vicepreşedinte al CJ Dolj, Laurenţiu Ivanovici, care a fost director executiv al Camerei Agricole, până în lună aprilie 2012. Ţin să evidenţiez că meritul acestor succese este în primul rând al specialiştilor din cadrul instituţiei.

Din punct de vedere financiar, Camera Agricolă Dolj are o poziţie foarte bună, asigurându-şi deja din venituri proprii finanţarea până la sfârşitul anului şi pentru prima jumătate a anului viitor”, a adăugat Aurel Stanciu, directorul Camerei Agricole Dolj.