Cadastru gratuit pentru  comunele Moțăței, Calopăr, Cetate și Teslui

Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților din cele patru unități administrativ – teritoriale (UAT) sunt finanțate din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020. Cărțile funciare vor fi eliberate gratuit pentru cetățeni. În perioada 11-13 august 2021 au loc primele întâlniri din cadrul campaniei de informare a cetățenilor din cele patru comune.

 

Înregistrarea proprietăților din comunele Moțăței, Calopăr, Cetate și Teslui în sistemul integrat de cadastru și carte funciară vizează o suprafață totală de 29.684 de hectare. Lucrările sunt finanțate prin Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, Axa prioritară 11 – “Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară”, finanțată prin Programul Operațional Regional 2014-2020, al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

 

Miercuri, 11 august 2021, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobilară (OCPI) Dolj – Alin Victor DUMITRESCU, șeful Biroului Înregistrare Sistematică – Ana Maria PITĂROIU, primarul comunei Moțăței – Răzvan Florentin MĂRGELU și reprezentanții prestatorului lucrărilor de cadastru general participă la primul eveniment de informare a cetățenilor cu privire la începerea procesului de înregistrare sistematică a proprietăților.

Joi, 12 august, acțiunea va continua în comunele Calopăr și Cetate, iar vineri, 13 august, în comuna Teslui.

 

 „ Lucrările de cadastru general au ca durată estimată de cel puțin un an, iar în județul Dolj sunt 31 de comune care beneficiază de finanțare europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020. În Brădești și Pielești lucrările au fost finalizate, iar în comuna Dioști sunt în derulare. Au început lucrările la Bistreț, Rast, Leu, Giurgița. Pentru comunele Moțăței, Calopăr, Cetate și Teslui desfășurăm, în această săptămână, campania de informare a cetățenilor, iar pentru alte 18 UAT-uri a fost demarată procedura de achiziție publică a serviciilor de înregistrare sistematică a proprietăților, gratuit pentru cetățeni.

Așadar, facem un apel la autoritățile locale, precum și la persoanele fizice și juridice autorizate, pentru a acorda importanță și sprijin acestor activități de înregistrare sistematică a proprietăților.”, a declarat Alin Victor DUMITRESCU – director O.C.P.I Dolj.

 

În prezent, din totalul de 111 de UAT-uri din județul Dolj, șase commune au fost cadastrate în proporție de sută la sută (Drănic, Mischii, Goicea, Coțofenii din Dos, Brădești, Pielești), iar în alte 105 se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, www.ancpi.ro.