BNS implementează proiectul Garantii pentru TINEri!

Blocul Național Sindical în calitate de partener al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice ca lider de proiect, alături de ceilalți parteneri din consorțiu – Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România – implementează proiectul Garantii pentru TINEri!, unul din cele mai ample și mai eficiente programe care s-au aplicat în țară în ultimii 20 de ani pe segmentul de tineret. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

 

Generația tânără are nevoie de sprijinul societății, de implicarea tuturor actorilor instituționali, sociali și economici,  pentru a putea face față cerințelor din piața muncii și pentru a ajunge la un nivel de trai decent la vârsta maturității, iar proiectul ”Garanții pentru TINEri!” vine cu soluții concrete de sprijinire a tinerilor care nu au absolvit examenul de bacalaureat și care nu dețin un loc de muncă.

 

În acest context, avem deosebita plăcere de a vă invita la Craiova, în ziua de 21 mai 2014, începând cu ora 10, lalucrările seminarului informativ adresat reprezentanților autorităților publice locale, reprezentanților angajatorilor locali, organizațiilor societății civile, cât și tinerilor în căutarea unui loc de muncă.

 

În cadrul proiectului, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice împreună cu partenerii din consorțiu vor dezvolta un ansamblu de măsuri active dedicate tinerilor. Acest pachet de măsuri va include activități de informare, consiliere profesională individuală și de grup, mediere, furnizare de programe de formare profesională, consultanță, asistență și formare profesională pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea de afaceri, stagii pilot de ucenicie, organizare de târguri județene de locuri de muncă în vederea integrării pe piața muncii a acestor categorii de tineri.

 

În plus, începând cu luna aprilie 2014 s-a deschis Centrul de Garanție pentru Tineri la Craiova.  Acest centru dispune de personal calificat ce furnizează tinerilor o gamă vastă de servicii personalizate, adaptate nevoilor fiecărui participant la programul integrat de măsuri active de ocupare. Activitățile centrului vor constitui totodată instrumente de armonizare a cererii cu oferta pe piața forței de muncă, contribuind într-o manieră directă la asistarea tinerilor în vederea ocupării unui loc de muncă. Totodată, îi vor ajuta pe tineri și familiile acestora să interacționeze cu entitățile publice locale, cu actori economici și sociali, cu sindicatele și patronatele, cu organizațiile non-guvernamentale și cu mediul de afaceri. Aceste activități vor fi susținute de platforma www.yoof.ro, creată și gestionată de BNS, pentru a se asigura astfel o comunicare rapidă, eficientă și unitară.

Conferința va avea loc  la Craiova, Hotel Lido, (adresa: Str. Constantin Brancusi, nr. 10) în data de 21 mai 2014, între orele 10:00-14:00, iarînregistrarea participanților se va face între orele 10.00-10.30.

 

Dumitru Costin,

Presedinte BNS, Responsabil de proiect