Biserica “Sfântul Ioan Botezătorul” – Brestei din Craiova şi-a sărbătorit Ocrotitorul

IMG 6720 Biserica “Sfântul Ioan Botezătorul” – Brestei din Craiova şi a sărbătorit Ocrotitorul poze

Şi anul acesta credincioşii din parohia craioveană „Sfântul Ioan Botezătorul”- Brestei şi-au sărbătorit în mod deosebit Ocrotitorul spiritual. Respectând o tradiţie a ultimilor ani, în mijlocul enoriaşilor a fost prezent Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în altarul sfântului locaş, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Momentele liturgice închinate Sfântului Ocrotitor al parohiei din cartierul Brestei s-au încheiat cu o slujbă de Parastas întru pomenirea ctotorilor şi binefăcătorilor acestei biserici.

Brestei 7 ianuarie 2016 Biserica “Sfântul Ioan Botezătorul” – Brestei din Craiova şi a sărbătorit Ocrotitorul poze

În cuvântul de învăţătură adresat credincioşilor, Mitropolitul Olteniei a evocat rolul important pe care Sfântul Ioan Botezătorul l-a avut în pregătirea lucrării mântuitoare săvârşită pe pământ de Domnul nostru Iisus Hristos. „Sfântul Ioan Botezătorul asculta păcatele celor ce veneau la râul Iordan şi îi boteza cu un botez al pocăinţei. Nu era un botez al harului care avea să fie adus în lume numai după Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, înainte de Înălţarea Sa la ceruri, când le-a transmis ucenicilor Săi: << Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh>>(Matei 28, 19). În aceste cuvinte şi în energia dumnezeiască a Învierii îşi are izvorul, temeiul şi puterea Taina Sfântului Botez. Sfântul Ioan a fost singurul care L-a văzut la râul Iordan pe Acela peste care S-a pogorât Duhul Sfânt. A văzut, a crezut şi L-a mărturisit pe Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii ca Mântuitor al lumii, căci acesta este şi scopul pentru care Fiul lui Dumnezeu a venit în lume, să ne scoată din robia păcatului şi a morţii şi să ne mântuiască. Aşadar, Sfântul Ioan Botezătorul este prietenul şi Înaintemergătorul Mântuitorului pentru că el îL vesteşte, descoperă şi mărturiseşte. Iar mărturia sa este adevărată pentru că el este un drept bineplăcut Domnului, un sfânt şi un profet, ultimul prooroc al Vechiului Testament, <<cel mai mare om născut din femeie>>, cum îl numea însuşi Mântuitorul Hristos. Dumnezeiasca arătare de la râul Iordan este un început în lucrarea mântuitoare a Domnului pe care Sfântul Evanghelist Ioan îl consemnează şi până la sfârşitul Evangheliei sale toate evenimentele relatate sunt puse sub semnul Jertfei, Crucii şi Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii prin răstignirea pe cruce. Şi tot El este Mielul nevinovat din Apocalipsă care desface peceţile lumii şi închide cartea existenţei pentru a se crea un cer nou şi un pământ nou. Iată de ce Sfântul Ioan Botezătorul este sărbătorit cu mare cinste de Biserica noastră, de poporul nostru care l-a apreciat şi preţuit, stiut fiind că şi numele cele mai des întâlnite la noi sunt Ion, Gheorghe şi Maria”, a spus IPS Irineu.

Biserica “Sfântul Ioan Botezătorul”- Brestei este una din putinele biserici din Cetatea Băniei ridicate in timpul regimului comunist. Lucrările de pictură interioară au fost însă finalizate abia în anul 2000, in timpul păstoririi vrednicului de pomenire mitropolit Nestor Vornicescu, aşa cum ne-a precizat preotul paroh Florentin Danciu.