Biblioteca Aman: Lansarea proiectului CENTRUL TRANSFRONTALIER DE INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII DOLJ – VRATZA

biblioteca judeteana 1 Biblioteca Aman: Lansarea proiectului CENTRUL TRANSFRONTALIER DE  INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII DOLJ – VRATZA poze

Consiliul Judeţean Dolj, în calitate de Partener Lider, în parteneriat cu Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman – Craiova, partener 2, Biblioteca Regională Hristo Botev – Vratsa, partener 3 și Administrația Districtului Vratsa, partener 4, implementează proiectul “Centrul Transfrontalier de Informaţii şi Comunicaţii Dolj – Vratza”, finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013, Axa prioritară 1: Accesibilitate – Îmbunătăţirea mobilităţii şi a accesului la infrastructura de transport, informaţii şi comunicaţii în regiunea transfrontalieră, Domeniul de intervenţie 2 – Dezvoltarea reţelelor şi a serviciilor de informaţii şi comunicaţii în zona transfrontalieră.
Contractul de finanţare nerambursabilă și contractul de cofinanțare au fost semnate în data de 27 Martie 2013 între Consiliul Judetean Dolj în calitate de Partener Lider, Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman, Partener 2 și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, perioada de implementare a activităţilor fiind de 30 luni.
Obiectivul general al proiectului este să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a zonei transfrontaliere prin dezvoltarea ICT – pe baza informațiilor și rețelelor de comunicații și a serviciilor în zona transfrontalieră Dolj-Vratsa.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.280.442,27 Euro, 1.825.346,74 Euro aferente activităților implementate de Consiliul Județean Dolj, lider de proiect, 1.103.331,19 Euro aferente activităților implementate de Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman – Craiova, partener 2, respectiv 206.698,03 Euro pentru activitățile implementate de Biblioteca Regională Hristo Botev – Vratsa, partener 3 și 145.066,65 Euro pentru activitățile implementate de Administrația Districtului Vratsa, partener 4.
Din valoarea totală eligibilă a proiectului de 3.280.442,27 Euro, 2.770.661,54 Euro (84,46%) reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 426.457,49 Euro (13%) valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetele naționale, la care se adaugă contribuția proprie a fiecărui partener în valoare totală de 83.323,24 Euro (2,54%).
Proiectul vizează lucrări de reabilitare a locațiilor CBCIC din DOLJ, mobilare și echipare IT a locațiilor CBCIC, construirea rețelei transfrontaliere virtuale de informare și comunicații prin realizarea unui website comun și a unei rețele consorțiale a instituţiilor informaţionale culturale care să aibă şi rol de prezervare a documentelor cu caracter istoric, echipare multimedia a locațiilor CBCIC în Dolj și Vratsa.
Acest proiect reprezintă o componentă a unei inițiative complexe de investiții a Consiliului Județean Dolj urmărind îmbunătățirea infrastructurii de cultură, prin implementarea proiectului „Centru Transfrontalier de Informații și Comunicații Dolj – Vratza” urmărindu-se, ca obiective specifice:
– Crearea premiselor pentru dezvoltarea oportunităților de afaceri comune, a parteneriatelor publice, a schimburilor sociale si culturale;
– Extinderea accesului comunităților din Dolj si Vratsa la instrumentele TIC;
– Îmbunătățirea nivelului dotărilor TIC pentru actorii relevanți din regiunea transfrontalieră;
– Crearea unei baze de date comună în domeniul cultural al ambelor țări pentru a facilita dobândirea de cunoștinte reciproce în vederea consolidării unei identități comune;
– Consolidarea cooperării dintre autoritățile publice locale din Romania și Bulgaria.