Biblioteca Aman: Activităţile derulate de Secţia Audio-Video şi American Corner în 2013

Biblioteca este principala instituţie de cultură a unei comunităţi, pastrează, conservă şi transmite valorile, asigură resursele şi promoveaza celelalte instituţii de cultură, este spaţiu public de educare, informare şi acţiune documentară. Ea este în serviciul public şi de aceea activitatea sa trebuie să fie de interes general – pentru toate categoriile de public.

Principalele concepte care definesc Biblioteca Judeţeană “ Alexandru şi Aristia Aman” sunt : biblioteca este pretutindeni şi nu are limite, invită publicul la participare şi este o organizaţie centrată pe om, deschisă spre exterior (public şi instituţii publice).

Activităţile desfăşurate de bibliotecă în anul 2013 o definesc ca centru cu multiple valenţe: educaţional, social, cultural, de informare generală, de documentare.

Secţia audio-video şi American Corner prin colecţiile de documente pe care le gestionează, prin baza de date şi accesul la biblioteca virtuală eLibrary USA, prin tehnologia informaţională şi de redare pe care o deţine dar şi prin activităţile şi evenimentele pe care le organizează relevă cu prisosinţă noile valenţe ale bibliotecii. Serviciile pe care le asigură utilizatorilor săi sunt complexe şi variate : servicii de organizare şi catalogare a fondului de documente şi informaţii gestionate, servicii de comunicare şi promovare a colecţiilor, servicii culturale, servicii de interes social şi de ocupare a timpului liber, servicii de informare, servicii cu caracter educaţional, de interes comunitar, dar şi servicii destinate utilizatorilor cu necesităţi speciale – de exemplu cu deficienţe de vedere, Biblioteca Județeană Amandeținând colecţia de cărţi audio “Cartea călătoare” şi dispozitivul de citire audio “Victor Reader”.

În acest an, marcând Ziua internaţională a artei, a fost inaugurată Galeria de Arta “Aman” la etajul clădirii “Casa Aman”. Acest nou spaţiu expoziţional pentru arta plastică va promova cu precădere artiştii urbei noastre. Spaţiul bibliotecii este mult frecventat şi cei ce vor expune vor avea şansa să fie cunoscuţi şi apreciaţi. În plus, vor avea prilejul să înnobileze prin arta lor, acest spaţiu public destinat culturii.

Expoziţia inaugurală a aparţinut pictoriţei Antoneta Cocoş – Andreescu, membră a Cenaclului de Arte Plastice din Craiova “Constantin Brâncuşi”. În decursul anului s-au succedat mai multe expoziţii de pictură.

Am încercat să promovăm cultura antreprenorială prin diverse prezentări :„Learn For Your Future” şi „Antreprenoriatul –o alegere” cu antreprenoarea Luminiţa Durău sau prin traininguri „ANTREPRENOR 1.0, al  ONG-ului „Youth for European Society Craiova” Această  acţiune a fost finanţată de Ministerul Tineretului şi Sportului şi a fost realizată în parteneriat. Proiectul a constat în sesiuni de educaţie antreprenorială pentru 20 de tineri din Craiova care, la finalul proiectului au acumulat cunoştinţe noi şi acum cunosc paşii pentru realizarea unui plan de afaceri şi metodele de finanţare ale ideilor de afaceri.

Acestea acţiuni au vizat  dezvoltarea unei culturi antreprenoriale în rândul tinerilor craioveni în vederea creşterii competitivităţii pe piaţa muncii şi realizării profesionale.

În acest an în cadrul secţiei s-au iniţiat şi aplicat doua mari proiecte de interes comunitar : Împreuna pentru un mediu mai curat şi Hi-Tech Club.

Proiectul Împreuna pentru un mediu mai curat (Toghether for a Cleaner Environment), se înscrie în cadrul acţiunilor dedicate informării şi educării ecologice şi pentru o viaţă sănătoasă. Am avut ca parteneri : Agenţia Regională Pentru Protecţia Mediului, Administraţia Bazinală de Apă Jiu, Craiova, Inspectoratul Şcolar Dolj,Universitatea Craiova – Facultatea de Horticultura, Muzeul Olteniei – Secţia Ştiinţele Naturii.

Am pornit de la premisa că acţiunea de protecţie a mediului se poate realiza numai prin asocierea măsurilor de ordin juridic şi administrativ cu cele de ordin educaţional şi informativ.

Fiecare om trebuie să conştientizeze că prin stilul de viaţă, prin comportament, prin deciziile pe care le ia influenţează sănătatea mediului în care trăieşte el alături de ceilalţi.

Dragostea pentru natură trebuie să fie o componentă esenţială a comportamentului uman. Copiii trebuie să cunoască şi să ocrotească natura, să iubească plantele şi animalele, să perceapă evoluţia fenomenelor în perspectivă, să aibă un comportament adecvat şi să ia atitudine faţă de cei care distrug natura. Formarea conduitei ecologice este o acţiune de durată care începe cu informarea şi tinde să formeze deprinderi şi obişnuinţe, trăsături pozitive de caracter care să se manifeste în fapte şi rezultate.

Biblioteca a oferit spaţiul şi cadrul pentru informări avizate, diseminarea informaţiilor şi discuţii libere despre factorii poluanţi şi măsurile de protejare a mediului; a creat şi distribuit materiale informative, a acţionat în sensul colectării selective şi depozitării controlate a materialelor refolosibile, a organizat şi a partcipat la acţiuni de voluntariat pentru protejarea mediului, întreţinerea şi crearea de spaţii verzi, ieşiri în arii protejate, încercând să formeze şi să exerseze deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului. Celelalte instituţii partenere şi-au acordat sprijinul pentru realizarea informărilor şi organizarea activităţilor în afara bibliotecii.

Dintre activităţile derulate amintim: Ziua zonelor umede, Ziua internaţională a apei, Ziua internaţională a Meteorologiei, Ziua Pământului, Ziua animalelor sălbatice; Mai mult verde; Ziua mediului înconjurător, Ziua internaţională a deşertificării,

Hi – TECH Club (Teaching-Educating-Creating-Helping) ! îşi propune să cultive imaginaţia şi creativitatea elevilor de gimnaziu cu ajutorul noilor tehnologii de comunicare şi informare şi să-i atragă spre educaţie şi dezvoltare personală. Dezvoltarea durabilă a unei comunităţi depinde de împlinirea personală a fiecărui individ.

Din club fac parte elevi de gimnaziu şi voluntari (elevi de liceu şi studenţi). Folosind tabletele PC, s-au desfăşurat lecţii de: limba engleză, dezvoltare personală, viaţa sanatoasă, educaţie civică, leader ship, istorie, mediu înconjurător, voluntariat, fotografie, cântece şi jocuri.

Proiectul s-a derulat în două etape : pregătirea trainerilor în lunile februarie – mai şi trainingurile elevilor de gimnaziu pe perioada vacanţei de vară.

Prin activităţile şi evenimentele iniţiate şi organizate în spaţiul Secţiei audio-video şi American Corner Craiova şi în afara ei (dintre care am amintit doar o parte), am încercat creşterea prestigiului instituţiei, receptarea ei ca o organizaţie culturală cu funcţii importante sociale şi educaţionale. Fară falsă modestie, putem afirma că bibliotecarii sunt simultan gestionari şi organizatori ai informaţiei, mediatori educaţionali şi activişti culturali. Munca lor se concretizează în campaniile de informare, de coştientizare şi sensibilizare, de educare, de formare sau schimbare a comportamentelor, de creştere a calităţii relaţiilor interumane, de atragere a colaboratorilor şi partenerilor.

Suntem convinşi că extinzandu-şi gama de servicii sociale şi comunitare, biblioteca are şansa de a fi un vector al schimbării, un catalizator al vieţii sociale.

American Corner este una dintre cele mai productive secţii ale bibliotecii noastre. Anvergura acţiunilor pe care le desfãşoarã ca şi paleta extrem de generoasã de teme şi subiecte pe care le trateazã bibliotecarii acestui sector fac aceastã secţie una de înaltã ţinutã, una care vine mereu în întâmpinarea feluritelor nevoi ale utilizatorilor noştri. Am creat în acest spaţiu o atmosferã a multiculturalitãţii, o tribunã de la care sã se cultive, promoveze şi consolideze drepturile fundamentale ale cetãţenilor, o arena a dialogului, a cunoaşterii şi a dezvoltãrii personale. Putem aminti aici activitãţi prin care s-a pus accentul pe acţionarea responsabilã, purtarea fireascã şi adecvatã în raport cu mediul înconjurãtor, sesiuni de educaţie anteprenorialã, activitãţi prin care participanţii s-au familiarizat şi au deprins modalitãţi concrete de concepere a unui plan viabil de afaceri ca şi pentru finanţarea ideilor de afaceri. Hi-Tech Club este un alt proiect pe care secţia American Corner l-a implementat şi s-a bucurat de apreciere. Folosirea tabletelor de ultimã generaţie în cadrul acestor întâlniri i-a atras irezistibil pe elevii de gimnaziu, înlesnindu-le accesul la teme de dezvoltare personalã, educaţie civicã, viaţã sãnãtoasã limbã englezã sau voluntariat. Seara de film, clubul melomanilor, colocviile de artã, dar şi colocviile cinematografice lunare, toate aceste activitãţi derulate sub egida American Corner, se constituie într-un set de activitãţi cu o frecvenţã regulatã bucurându-se la fiecare întâlnire de interesul şi prezenţa a numeroşi utilizatori ai serviciilor noastre. Nu aş vrea sa omit evenimentele prin care sunt promovate limba englezã şi colecţiile de profil existente în bibliotecã. Acţiuni precum “Tell a story”, “Reading Club” sau “Tea time” au reprezentat cadrul prielnic în care copii, elevi şi studenţi indiferent de naţionalitate, au cãpãtat noţiuni de culturã şi limbã, au observat noi modalitãţi de petrecere a timpului liber şi au fãcut schimb de idei şi cunoştinţe. Toate activitãţile pe care le desfãşurãm fac din biblioteca noastrã o instituţie necesarã în spaţiul comunitar, una permeabilã la noi activitãţi care se dovedesc a fi în serviciul utilizatorilor noştri, un important agent de educare, formare şi creare de buni cetãţeni” a delcarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”.

Biroul de Presa al Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman Craiova