Berceanu şi-a tras program arheologic preventiv

m berceanu cap1 Berceanu şi a tras program arheologic preventiv poze

Sătul să se proţăpească mereu cu autostrada  în te miri ce vestigiu daco-roman, ministrul Transporturilor dă drumului unui program naţional de arheologie preventivă, numit chiar “Autostrada”. 

Potrivit unui comunicat al Ministerului, programul va fi derulat cu sprijinul Muzeului Naţional de Istorie.

“Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Berceanu a iniţiat un proiect de ordin  prin care se instituie Programul Naţional de Cercetare Arheologică „Autostrada”, declarat program prioritar de interes naţional.
Acest ordin are ca scop rezolvarea rapidă a problemelor legate de protejarea patrimoniului arheologic pentru derularea marilor proiecte de infrastructură rutieră, respectiv construcţia autostrăzilor.
Programul are ca obiect protecţia şi valorificarea patrimoniului arheologic afectat de proiectele de infrastuctură rutieră în perioada 2010 – 2020.
Coordonarea managerială a Programului va fi asigurată de Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti împreună cu  Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romania – S.A.. Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti va desemna un coordonator general şi un coordonator adjunct al Programului.
De asemenea, se va institui un Grup operativ de coordonare al Programului, în vederea coordonării metodologice a cercetărilor arheologice de pe traseul autostrăzilor.
În componenţa Grupului operativ vor intra reprezentanţi ai Comisiei Naţionale de Arheologie, directorii instituţiilor de profil angajate în cercetarea arheologică, reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, şi ai Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romania – SA.
Derularea marilor proiecte de infrastructură rutieră, respectiv construcţia de autostrăzi, trebuie să aibă în vedere şi o componentă majoră legată de cercetarea arheologică preventivă necesară pentru protejarea patrimoniului arheologic.
Arheologia preventivă are ca obiect cercetarea arheologică şi săpăturile efectuate în zonele afectate de realizarea obiectivelor de investitii lucrări de construcţii.
Termenul de arheologie preventivă defineşte  în principiu  un set de acţiuni specifice întreprinse pentru identificarea zonelor arheologice si conservarea siturilor afectate de realizarea proiectelor cu impact semnificativ şi perturbări majore ale configuraţiei terenului (de ex. construirea de autostrăzi şi şosele, pasaje rutiere sub- şi supraterane, tunele rutiere, trasee de căi ferate, amenajarea unor cursuri de apă, trasee de gazoduct sau oleoduct, deschiderea de cariere etc).
Obiectivul Programului Naţional de Cercetare Arheologică „Autostrada” este cercetarea patrimoniului arheologic, inclusiv înregistrarea totală a datelor rezultate din săpături şi periegheze (baze de date arheologice şi cartografice, arhive digitale de imagini, etc.), valorificarea complexa a patrimoniului, precum şi publicarea integrală a rezultatelor cercetării.

Activitatile in cadrul Programului National de Cercetare Arheologică „Autostrada” sunt:
o planificarea, organizarea şi gestionarea cercetării preventive (de teren);
o planificarea, organizarea şi gestionarea logisticii administrative;
o gestionarea datelor de săpătură şi din teren;
o planificarea şi gestionarea activităţilor post-săpătură (post-fieldwork planning);
o planificarea şi realizarea conservării şi restaurării bunurilor culturale arheologice mobile descoperite;
o conformarea legislativă;
o diseminarea rezultatelor cercetării pe trei direcţii strategice: comunicarea în interes public (atât cu autorităţile competente de rang european, naţional şi local, dar şi cu presa şi publicul larg); comunicarea în interes profesional (în mediul muzeal şi academic din ţară şi străinătate), inclusiv organizarea de expoziţii, elaborarea şi coordonarea planului editorial şi, nu în ultimul rând, comunicarea cu investitorul;
o gestionarea resurselor financiare stabilite contractual;
o gestionarea în teren a resurselor umane puse la dispoziţie de investitor;
o coordonarea ştiinţifică a echipei de cercetare şi stabilirea colaborărilor interdisciplinare;
o managementul echipei de cercetare pe două paliere — arheologic şi pluridisciplinar.
o aplicarea procedurii de descărcare de sarcină arheologică a siturilor aflate în zona de impact a proiectelor de infrastructură, în conformitate cu prevederile legii;
Programul National de Cercetare Arheologică Preventivă a fost elaborat pornind de la premisele create de cadrul legislativ naţional şi european, dar şi ţinând cont de o serie de aspecte determinate de teoria şi practica investigaţiilor arheologice preventive (inclusiv a arhivelor de date arheologice rezultate în urma unor săpături pe scară largă) adaptate situaţiei existente în România in contextul implementarii proiectelor de infrastructura rutiera in perioada 2010-2020”, precizează comunicatul ministerial.