BEJ Dolj: Ștampilă dispărută la Argetoaia

Printr-o decizie adoptată în această dimineață, Biroul Electoral Județean Dolj a dispus confecționarea unei noi ștampile de vot pentru o secție de votare din comuna Argetoaia.

DECIZIE privind situaţia excepţională apărută la secţia de votare nr. 241, comuna Argetoaia

În temeiul dispoziţiilor art. 19, alin. (1), lit. a din Legea nr.370/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere situaţia excepţională apărută la secţia de votare nr. 241 din comuna Argetoaia (Dolj), unde la orele 0700 a fost sesizată lipsa ştampilei de control a secţiei de votare, determinând imposibilitatea deschiderii secţiei de votare şi a exercitării dreptului de vot de către alegători;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 710/26.08.2014, anexa 5, conform căreia ştampilele de control ale secţiilor de votare din ţară se confecţionează prin grija prefectului;
Văzând dispoziţiile art. 9 din Hotărârea nr. 1H/09.09.2014 a Biroului Electoral Central

BIROUL ELECTORAL JUDEŢEAN DOLJ
DECIDE :

1. Instituţia Prefectului – Judeţul Dolj va asigura confecţionarea, de urgenţă, a unei ştampile de control pentru secţia de votare nr. 241, comuna Argetoaia (judeţul Dolj).
2. Dimensiunea ştampilei se stabileşte de prefect, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.
3. Ştampila de control a secţiei de votare nr. 241 va purta un semn distinctiv faţă de cea precedentă.
4. Ştampila de control confecţionată conform celor dispuse prin prezenta decizie va fi predată, de urgenţă, Biroului Electoral Judeţean Dolj nr. 17 în vederea punerii ei la dispoziţia biroului electoral al secţiei de votare nr. 241.
Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Biroului Electoral Judeţean Dolj nr. 17, precum şi pe pagina de internet www.prefecturadj.ro, secţiunea „Alegeri prezidenţiale 2014” .
Definitivă.

PREŞEDINTE
Judecător Maria Nicola