BEJ Dolj a dispus înlăturarea panoului cu mesajul „MAFIA PDL VOTEAZĂ IOHANNIS”

 

Printr-o decizie adoptată vineri, 14 noiembrie, Biroul Electoral Județean Dolj a dispus, la cererea ACL, îndepărtarea panourilor electorale cu mesajul „MAFIA PDL VOTEAZĂ IOHANNIS”, considerate „contrare ordinii de drept”.

„DECIZIE cu privire la contestaţia formulată de către Alianţa Creştin-Liberală Filiala Dolj

     La data de 13.11.2014, Alianţa Creştin-Liberală Filiala Dolj a formulat o plângere, înregistrată la Biroul Electoral Judeţean Dolj sub nr. 371/13.11.2014, împotriva campaniei nelegale şi inechitabile desfăşurate de către Alianţa Electorală PSD-UNPR-PC, prin afişarea pe panourile electorale a unui material electoral cu conţinut calomnios.
În susţinerea contestaţiei s-a invocat că materialul electoral incriminat reprezintă o formă lamentabilă de dezinformare şi o iniţiativă imagistică şi grafică derizorie, care asociază cu intenţie persoana candidatului Alianţei Creştin Liberale unei aserţiuni mincinoase ce conduce la o stare de nesiguranţă în rândul persoanelor de bună credinţă, prin trimiterea la structurile crimei organizate. De asemenea, s-a arătat că prin modalitatea în care este conceput materialul, acesta este prejudiciabil intereselor alegătorilor, conducând la o percepţie eronată a acestora în ceea ce îl priveşte pe candidatul Alianţei Creştin Liberale, generând şi o stare de dezordine socială. Petentul a mai arătat că imaginea candidatului Klaus Iohannis este asociată în mod calomnios, în materialul electoral incriminat, cu imaginea altor politicieni fără probleme cu legea penală, sub aserţiunea mincinoasă a unor legături cu structurile crimei organizate.
S-a susţinut că materialul electoral este unul contrar prevederilor legale ce asigură corecta desfăşurare a campaniei electorale, deoarece nu respectă obligaţia competitorilor electorali de a asigura o corectă informare a alegătorilor şi nici obligaţia legală, dar şi morală, de a prezenta alegătorilor numai informaţiile certe care provin din analiza obiectivă a ofertelor celorlalţi contracandidaţi. De asemenea, s-a susţinut că informaţiile mincinoase inserate în materialul electoral pot fi asimilate şi unei posibile instigări la dezordine socială, ţinând cont de gravitatea afirmaţiilor cuprinse în acesta.
S-a solicitat admiterea plângerii şi constatarea abuzului de drept al Alianţei Electorală PSD-UNPR-PC prin prezentarea şi afişarea materialului electoral, precum şi obligarea Alianţei Electorală PSD-UNPR-PC să înceteze difuzarea şi afişarea materialului electoral. De asemenea, s-a solicitat ca Biroul Electoral Judeţean Dolj să dea dispoziţie organelor de poliţie să înlăture deîndată materialul electoral şi să aplice sancţiunile contravenţionale corespunzătoare, în cazul în care se va continua difuzarea acestuia.
În susţinerea plângerii au fost depuse patru planşe foto.
În drept, au fost invocate prevederile art. 37, alin. (1) şi (2), respectiv ale art. 42 din Legea nr.370/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
La data de 14.11.2014, petenta Alianţa Creştin-Liberală Filiala Dolj şi-a precizat plângerea înregistrată sub nr. 371/13.11.2014. Urmare a acestui fapt, s-a arătat că plângerea este îndreptată împotriva campaniei nelegale şi inechitabile desfăşurate de către orice competitor electoral prin afişarea unui material electoral calomnios pe un panou situat la intersecţia străzilor Maria Tănase, Craioviţa şi Florilor, din Municipiul Craiova. S-a susţinut că materialul electoral în cauză nu conţine elementele obligatorii impuse de dispoziţiile art. 29, alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice, respectiv numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a alianţei politice ori electorale care le-a comandat, precum şi denumirea operatorului economic care le-a realizat.
În consecinţă, s-a susţinut că materialul electoral încalcă ordinea de drept şi s-a solicitat ca Biroul Electoral Judeţean Dolj să admită plângerea, constatând caracterul nelegal al materialului electoral, să dispună îndepărtarea acestuia din locaţia menţionată şi să dea dispoziţie Primarului Municipiului Craiova şi organelor de poliţie să înlăture deîndată materialul şi să aplice sancţiunile contravenţionale corespunzătoare, în cazul în care se va continua difuzarea acestuia.
Au fost anexate trei planşe foto, precum şi un extras din harta Municipiului Craiova, în care a fost evidenţiată locaţia panoului pe care se află materialul electoral care face obiectul contestaţiei.
În drept, au fost invocate prevederile art. 37, alin. (1) şi (2), respectiv ale art. 42 din Legea nr.370/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere dispoziţiile art. 42 din Legea nr. 370/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora birourile electorale judeţene sunt competent să soluţioneze plângerile ce vizează desfăşurarea campaniei electorale, Biroul Electoral Judeţean Dolj nr. 17 constată următoarele:
Conform art. 29 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor şi a campaniilor electorale „partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi au obligaţia de a imprima pe toate materialele de propagandă electorală următoarele date:
a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a alianţei politice ori electorale care le-a comandat, după caz;
b) denumirea operatorului economic care le-a realizat”.
Văzând planşele foto prezentate de petent, ce prezintă un panou situat în Muncipiul Craiova, la intersecţia străzilor Maria Tănase, Craioviţa şi Florilor, se constată că materialul electoral imprimat pe panou, intitulat „MAFIA PDL VOTEAZĂ IOHANNIS”, nu conţine elementele prevăzute de art. 29 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor şi a campaniilor electorale, încălcând astfel prevederile art. 37, alin. (2) din Legea nr.370/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni ordinii de drept”.
Reprezentantul Alianţei Electorale PSD-UNPR-PC în Biroul Electoral Judeţean Dolj nr. 17, Alin Ionuţ Şuiu, a susţinut că materialul electoral afişat pe panoul situat în Muncipiul Craiova, la intersecţia străzilor Maria Tănase, Craioviţa şi Florilor conţine elementele prevăzute de art. 29, alin. (2) din Legea nr. 334/2006, iar în legătură cu planşele foto prezentate de petent nu se poate stabili dacă sunt autentice. Având în vedere această susţinere, membrii Biroului Electoral Judeţean Dolj nr. 17 s-au deplasat la locul unde este amplasat panoul pe care este afişat materialul electoral. Cu ocazia deplasării s-a constatat că materialul electoral nu conţine elementele prevăzute de art. 29, alin. (2) din Legea nr. 334/2006.
Faţă de cele precizate, în temeiul art. 42, alin. (1) din Legea nr.370/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Biroul Electoral Judeţean Dolj urmează să admită plângerea, constatând că materialul electoral intitulat „MAFIA PDL VOTEAZĂ IOHANNIS” şi afişat pe panoul situat în Muncipiul Craiova, la intersecţia străzilor Maria Tănase, Craioviţa şi Florilor contravine ordinii de drept, şi să dispună îndepărtarea acestui material electoral din locaţia menţionată.
De asemenea, în temeiul art. 42, alin. (2) din Legea nr.370/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Biroul Electoral Judeţean Dolj urmează să sesizeze Primăria Municipiului Craiova şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj, pentru a se stabili situa?ia juridică a panoului şi pentru a fi dusă la îndeplinire prezenta decizie.
Văzând dispoziţiile art. 42, alin. (3) din Legea nr.370/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 9 din Hotărârea nr. 1H/09.09.2014 a Biroului Electoral Central

 

BIROUL ELECTORAL JUDEŢEAN DOLJ
DECIDE :

     Admite plângerea formulată de Alianţa Creştin-Liberală Filiala Dolj, înregistrată la Biroul Electoral Judeţean sub nr. 371/13.11.2014.
Sesizează Primăria Municipiului Craiova şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj, pentru a se stabili situaţia juridică a panoului situat în Muncipiul Craiova, la intersecţia străzilor Maria Tănase, Craioviţa şi Florilor, şi pentru a îndepărta materialul electoral intitulat „MAFIA PDL VOTEAZĂ IOHANNIS” ce contravine ordinii de drept.
Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina de internet www.prefecturadj.ro, secţiunea „Alegeri prezidenţiale 2014”.
Cu drept de contestaţie la Biroul Electoral Central, în termen de 48 ore de la afişarea deciziei„.