Bani pentru linia de tramvai, prin două contracte de finanțare semnate miercuri, la primăria Craiova

Bani pentru linia de tramvai, prin două contracte de finanțare semnate miercuri, la primăria Craiova, de primarul Mihail Genoiu și ministrul Dezvoltării, Daniel Suciu. Proiectele vizate se referă la reabilitarea căii de rulare a tramvaiului pe două segmente.


Iată principalele date ale contractelor semnate la Craiova:

Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 1   si   Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 2

 

Valoarea totala a proiectului :    55.917.654,03  lei inclusiv TVA, din care:

  • valoarea eligibila: 55.791.416,76  lei inclusiv TVA;
  • valoarea neeligibila: 126.237,27 lei inclusiv TVA .

 

Contributia proprie in proiect a Municipiului Craiova : 1.242.065,61 lei, din care:

– 1.115.828,34 lei – contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului;

–    126.237,27 lei – contributia la cheltuielile neeligibile ale proiectului.

 

Finantare nerambursabila : 54.675.588,42 lei

 

–  Lungimecalesimpla de rularetramvaiceurmeaza a fi reabilitata -5166 metriliniari

-Reabilitareasidotareacorespunzatoarestatii de tramvai – 10 statii in suprafata de 697, 5 mp

– Refacerea trotuarului existent (localizatintrecalea de rularesi drum) 1550mp.

-Executiauneireţele  multifuncţionale, alcătuită dintr-un pachet de 3 ţevi de PVC cu diametrul de 110mm şi cămine de inspecţie  in număr de 70 buc amplasate la distanţa de 50m, pe partea dreaptă pe o lungime totală de  = 2650ml .

-Modernizarea reţelei de contact şi a reţelei electrice de alimentare -2990 ml

– Montarea a 104 stilpi noi de sustinere a retelei de contact

 

 

 

 

Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public  cu Tramvaiul In Municipiul Craiova – MOTRIC –T 1

 

 

Valoarea totala a proiectului :    58.971.744,61  lei inclusiv TVA, din care:

  • valoarea eligibila: 58.618.431,16  lei inclusiv TVA;
  • valoarea neeligibila: 353.313,45 lei inclusiv TVA .

 

Contributia proprie in proiect a Municipiului Craiova : 1.525.682,07 lei, din care:

– 1.172.368,62  lei – contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului;

–    353.313,45  lei – contributia la cheltuielile neeligibile ale proiectului.

 

Finantare nerambursabila : 57.446.062,54 lei

 

 

Proiectul are 3 componente reprezentand 3 investitii care propun interventii ce vor contribui la imbunatatireaeficienteitransportului public de calatoridinmunicipiul Craiova cat si la reducereaemisiilor de dioxid de carbon si de alte gaze cuefect de sera provenitedin transport rutiermotorizat, respectiv:

  1. ,,Modernizarea căii de tramvai (in cale proprie) de pe strada Henry Ford în zona industrială Ford si Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecţii semaforizate cu funcţionarea în regim adaptiv şi sistem de comunicaţii (de pe str. Henry Ford ) – Etapa1, Faza3”

 

a.Modernizareacaii de tramvai

-Lungimecalesimpla de rularece se vareabilita – 3096ml

–  Numarstilpi noi de sustinere a retelei de contact ce se vor monta -65 buc

– Reamenajare rigolă de colectare ape pluviale- 1260 ml

-Lungime canalizaţiei electrice ce se va realiza în lateralul liniei de tramvai, alcătuită dintr-un pachet de 4 ţevi de PVC – 1600 ml

 

b.Extindere management trafic pe str. H Ford

Prinextindereamanagementului de trafic se vaasiguratraversareamairapida de catretramvaia  intersectiilor

Vor fi incluse in managementul detraficurmatoareleintersectii ale straziiH.Ford:

-intersecţia cu bd. Decebal

-intersecţia cu str. Drumul Apelor (cele două ramuri, ce înconjoară o staţie de combustibili)

-intersecţia cu cele două accese auto, foarte apropiate, de la Poarta nr.2 Ford –

-intersecţia (semaforizată în prezent)  cu str. Căpşunilor (aparţinând teritorial de comuna Malu Mare) şi un acces auto către parcarea exterioară limitrofă Porţii 1 Ford –

– intersecţia cu accesul auto de la Poarta nr.l Ford situat în proximitate

 

2Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecţii semaforizate cu funcţionarea în regim adaptiv şi sistem de comunicaţii (de pe strada Calea Bucuresti) – Etapa1, Faza1 şi Faza2”

Prin implementare se va asigura traversarea mai rapida de catre tramvai a intersectiilor

Locațiile de intervenție pentru extinderea sistemului de management al traficului:

  • Intersecția Calea București- Str. Grigore Pleșoianu
  • Intersecția Calea București- Bulevardul Decebal TP1
  • Intersecția Calea București- Bulevardul Decebal TP2
  • Intersecția Calea București- Acces 1 Electroputere Mall
  • Intersecția Bulevardul Decebal-Acces 2 Electroputere Mall

 

        3.”Modernizarea staţiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor”

În urma realizării lucrărilor de intervenție sistemul de alimentare al transportului în comun cu tramvaiul în Craiova va fi adus la nivelul tehnic actual în domeniu, în principal prin:

-Reabilitare interior – exterior clădiri stații de redresare nr. 1, 2 și 3 (273 m2, 272 m2,  272 m2) , fără interventii la structura de rezistență

– Folosirea de echipamente noi, net superioare din punct de vedere tehnic și tehnologic echipamentelor existente

-Realizare Sistem local de conducere și monitorizare SCADA în fiecare stație de redresare

-Realizare sistem propriu de comunicație între stațiile de redresare

– Realizare Sistem central de conducere și monitorizare SCADA pentru toate stațiile de redresare