Balastierele şi luciurile de apă, scoase la mezat

aba jiu Balastierele şi luciurile de apă, scoase la mezat poze

Administraţia Bazinală de Apă Jiu scoate la licitaţie balastierele şi luciurile de apă pe care le păstoreşte.

Potrivit directorului ABA Jiu, Cosmin Călin, cei interesaţi de închirierea bunurilor administrate de Apele Române pot depune oferte până în data de 9 martie, prima licitaţie urmând a avea loc zece zile mai târziu. Modificările legislative în domeniu au schimbat şi modul în care sunt închiriate balastierele şi luciurile de apă din ograda ABA Jiu. “S-a dat o hotărâre privind aprobarea chiriei unor bunuri proprietate a statului date în administrarea Apelor Române. Asta înseamnă balastiere, lacuri şi alzte lucuriuri de apă care există în administrarea noastră. S-a schimbat un pic legislaţia. Înainte se depunea o cerere pentru un anumit perimetru, se întocmea o documentaţie şi se încheia un contract. Acum e obligaţia noastră să scoatem la licitaţie aceste perimetre, noi decidem care. Sunt mai multe, şi la Dunăre, şi în judeţul Dolj, dar şi în Gorj pentru care se vor organiza  licitaţii. Prima licitaţie va fi în data de 9 martie. Ofertele se pot depune până pe data de 9, iar preţul minim de la care porneşte licitaţia este de 0,51 lei pe metru pătrat pe an. Cei interesaţi pot să vadă acceastă listă şi să cumpere caietul de sarcini, care, din câte am înţeles, costă două milioane de lei vechi”, a declarat Cosmin Călin.

Potrivit unei informări ai ABA Jiu, licitatiile se organizeaza in baza Hotararii 632/2007 privind aprobarea inchirierii unor bunuri, proprietate publica a statului, aflate in administrarea A.N.”Apele Romane”.
Lista cu bunurile imobile propuse  spre inchiriere, precum si instructiunile pentru organizarea si desfasurarea licitatiilor publice pentru atribuirea contractelor de inchiriere se regasesc in Ordinul 1222/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.
Licitatia are drept scop inchirierea bunurilor imobile, trenuri situate in albiile minore ale raurilor Jiu, Gilort, Motru, Amaradia, Sohodol, Neagonea, Blahnita, Suseni, Topolnita, si Fluviul Dunarea pe raza judetelor Dolj, Gorj si Mehedinti, bunuri imobile proprietate publica a statului, aflate in administrarea A.N.”Apele Romane”A.B.A. Jiu.
Închirierea are ca scop înlaturarea materialului aluvionar pentru asigurarea scurgerii optime în albie.
Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de maximum 2 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia pe bază de act adiţional, pentru înca un an.
La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau străină, care depune o singură ofertă, cumpară caietul de sarcini şi constituie garanţia de participare.
Garanţia de participare este de 10% din valoarea minimă a chiriei anuale pentru fiecare bun imobil.
Chiria minimă anuală pe mp de la care se porneste licitatia este de 0,51 lei/mp/an valoare care a fost stabilită si aprobata prin Hotararea Consiliului de Conducere nr. 5 din 15.07.2010 al A.N. “Apele Romane”.
Condiţiile de participare sunt precizate la punctul 6 din caietul de sarcini.
Caietul de sarcini s-a pus in vanzare începând cu data de 16.02.2011 de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Jiu, biroul Patrimoniu, pretul acestuia fiind de 200 lei (cu tva).
Licitaţiile se vor derula dupa cum urmează:
În data de 09 martie 2011 pentru perimetrele din:

Judeţul Dolj:
Râul Jiu / Vârâţi-24500 mp
–  Ţânţăreni-15000 mp
–  Ţuglui-15000 mp
–  Cotu-Troaca-18700 mp
Fluviu Dunărea / Basarabi-km 803-803,5……..20000 mp
– Calafat-km 791,5-792,5…..36100 mp
– Calafat-km 792,5-792,8….57200 mp
– Ciuperceni-aval km 783-784……257000 mp
–     Ciuperceni-amonte km 784,2-785,2….227000 mp
Judeţul Mehedinţi:
Râul Neagonea / Izvorul Bârzii- 25000 mp
Râul Topolniţa / Schitu Topolniţei- 15000 mp

În data de 10 martie 2011 pentru perimetrele din:
Judeţul Gorj:
Râul  Jiu / Drăguţesti I – 48700 mp
Râul Gilort / Andreeşti- 26900 mp
– Bolboceşti- 18300 mp
– Petreşti- 24000 mp
– Bengeşti- 84400 mp
– Bărbăţesti- 36700mp
Râul Motru / Stângăceaua- 2200 mp
Râul Amaradia / Brăteşti – 21132 mp
Râul Sohohol Hm 400/ Stroieşti- 17700 mp
– Stroieşti aval 5187 mp
Râul Blahniţa / Crasna- 38000 mp
Râul Suseni  / Frăteşti I – 9813 mp
Frăteşti II – 22300 mp

Ofertanţii depun ofertele la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Jiu Craiova, până în data de 09.03.2011, ora 9, pentru judeţele Dolj şi Mehedinţi şi până în data de 10.03.2011 pentru judeţul Gorj.Deschiderea ofertelor se va face în data de 09.03.2011, ora 10 pentru judeţele Dolj şi Mehedinţi şi în data de 10.03.2011, ora 10 pentru judeţul Gorj.