Bacalaureatul, la Seminarul Teologic din Craiova

 

Elevii din anii terminali ai Seminarului Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” susţin în aceste zile probele de evaluare a competenţelor, în cadrul examenului de Bacalaureat. 28 de elevi seminarişti au susţinut astăzi proba de Competenţe lingvistice de comunicare orală în limba şi literatura română, proba A. În data de 17 iunie vor susţine proba D de evaluare a competenţelor digitale, în data de 25 iunie vor fi evaluaţi în cadrul probei C, Competenţe lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, limba franceză, iar în data de 26 iunie, tot în cadrul probei C, va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, limba engleză. Probele scrise vor fi susţinute în luna iulie.