Asociația Română pentru Transfer Tehnologic și Inovare- ARoTT: “O șansă în plus la un loc de muncă”

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! POSDRU/130/5.1/G/124906
În data de 29 August 2014, a avut loc conferința de deschidere a proiectului “ O șansă în plus la un loc de muncă”, proiect cofinanțat din Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni! – având contractul de finanţare POSDRU/130/5.1/G/124906.
Conferința de presă a avut loc la sediul Partenerului Asociația Română pentru Transfer Tehnologic și Inovare- ARoTT.
Beneficiarul proiectului este Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT.
Perioada de derulare a proiectului: 30.06.2014-26.12.2015. Obiectivul general îl reprezintă îmbunătățirea capacității de ocupare și a
competențelor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, persoanelor inactive și șomerilor din regiunea Sud-Vest Oltenia, în vederea facilitării integrării durabile a acestora pe o piața a muncii flexibilă și inclusivă. În cadrul acestui proiect se desfăşoara activităţi precum: informarea opiniei
publice asupra oportunităților de integrare/ reintegrare pe piața muncii , organizarea unei campanii regionale de informare și conștientizare cu privire la măsurile de sprijinire a persoanelor aflate în șomaj în vederea integrarii pe piața muncii, dezvoltarea și implementarea unor măsuri active de ocupare.
Grupul ţintă este format din persoane în căutarea unui loc de muncă , persoane inactive , șomeri de lungă durată, șomeri peste 45, șomeri tineri – șomeri de lungă
durată.

La această conferință de presă au participat Mica Badea – reprezentant Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT și Silviu Bratu –
reprezentant Asociația Română pentru Transfer Tehnologic și Inovare – AroTT.
”În cadrul acestui proiect vor fi furnizate servicii de informare, consiliere
profesională individuală și de grup, mediere pentru toți care se încadrează în această
categorie. O sa fie amenajate trei birouri in Slatina, Craiova și Drobeta Turnu-Severin si o
sa fie demarat un program de formare profesională în ocupațiile cerute pe piață:
lucrător hotelier, manager de inovare și manager al sistemelor de management al calitații. De asemenea, o sa fie organizate burse ale locurilor de muncă în localitățile

Craiova și Drobeta Turnu-Severin.” a declarat Mica Badea – EUROPROJECT.