Asociația Grupul de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt”: COMUNICAT DE PRESĂ- prelungire apel selectie M10/6B

galsudolthead111 Asociația Grupul de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt”: COMUNICAT DE PRESĂ  prelungire apel selectie M10/6B poze

COMUNICAT DE PRESĂ- prelungire apel selectie M10/6B

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” anunță prelungirea primului apel de selecție de proiecte LEADER din anul 2018, acesta desfasurandu-se în perioada03ianuarie – 03aprilie 2018, pentru M10/6B “Investiții în infrastructura socială care vizează și minoritatea romă”  aferentă Strategiei de Dezvoltare Locală, fondurile nerambursabile disponibile fiind de 240.000 Euro.

Depunerea se va face la sediul Asociației GAL Valea Dunării Sudolt din Comuna Bârca, str. Mihai Viteazu nr.244- în incinta Căminului Cultural,începând cu data de 03ianuarie 2018, înintervalulluni-joi 08.30-17.00, vineri 08:30 – 14:30.

Termenul limită pentru depunerea proiecteloreste03aprilie 2018 orele 17.00.Informatii detaliate pentru proiectele ce se încadrează in măsura deschisă prin prezentul apel pot fi obținute și prin consultarea Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri, disponibil pe site-ul GAL-ului: www.galvds.ro secțiunea Măsuri în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție.

Informații detaliate privind accesarea și derularea proiectelor aferente măsurii lansatesunt disponibile în format tipărit la sediul GAL-ului Valea Dunării Sudolt din Comuna Bârca, str. Mihai Viteazu nr.244- în incinta Caminului Cultural.

Ne puteți contacta la adresa de e-mail office@galvds.ro sau la numărul de telefon 0251/356 654.

Pentru M10/6B “Investiții în infrastructura socială care vizează și minoritatea romăsuma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru un proiect este de 200.000 euro/proiect, beneficiarii eligibilifiind:

  • Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu si asociațiile acestora;
  • Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu ori asociatiile acestora in parteneriate cu actori sociali relevanti;
  • Furnizori de servicii sociale în condițiile legii;
  • Entitati publice sau private care se obliga se devina furnizori autorizati de servicii sociale pana la finalizarea investitiilor;
  • Grupuri de Actiune Locala (GAL) în cazul în care niciun alt beneficiar nu prezintă interes și se aplică măsuri de evitare a conflictelor de interese.