Asociatia Grupul de Acțiune Locală „Colinele Olteniei” anunță lansarea primului apel de selecție de proiecte LEADER din anul 2018 în perioada 16 noiembrie 2018 – 17 decembrie 2018, pentru măsura M2/6B din Strategia de Dezvoltare Locală

gal col h2 Asociatia Grupul de Acțiune Locală „Colinele Olteniei” anunță lansarea primului apel de selecție de proiecte LEADER din anul 2018 în perioada 16 noiembrie 2018 – 17 decembrie 2018, pentru măsura M2/6B din Strategia de Dezvoltare Locală poze

Asociatia Grupul de Acțiune Locală „Colinele Olteniei” anunță lansarea primului apel de selecție de proiecte LEADER din anul 2018 în perioada 16 noiembrie 2018 – 17 decembrie 2018, pentru măsura M2/6B din Strategia
de Dezvoltare Locală, in paranteza regasindu-se fondurile nerambursabile disponibile pe masură:
 Masura M2/6B – Servicii sociale pentru categoriile sociale defavorizate/cu risc de saracie/cu dizabilitati/excluziune sociala din teritoriul GAL Colinele Olteniei (200.000,00 euro);

Pentru masura lansata, suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru un proiect si
beneficiarii eligibili sunt:
 Masura M2/6B – Servicii sociale pentru categoriile sociale defavorizate/cu risc de saracie/cu
dizabilitati/excluziune sociala di teritoriul GAL Colinele Olteniei (200.000 de euro/ proiect, iar
valoarea totală a proiectului nu va depăși 400.000 euro/proiect):
– Comunele si asociatiile acestora definite conform legislatiei in vigoare
– ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare;
– Intreprinderi sociale.
– GAL -ul
Nu sunt eligibile cererile de finanțare depuse de Consiliile Locale în numele UAT.
Reprezentantul Legal al comunei este primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia.
Reprezentantul Legal al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară este președintele consiliului de
administrație, în conformitate cu Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL „Colinele Olteniei” din comuna Coțofenii din Dos, strada Nicu Iovipale, nr. 170, jud. Dolj, incepand cu data de 16 noiembrie 2018, în zilele de luni – vineri, în intervalul orar
9.00-14.00. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 17.12.2018, orele 14.00.
Pentru prezentul apel de selectie lansat de GAL COLINELE OLTENIEI se stabileste un prag de supracontractare pentru inchiderea sesiunii (valoarea ajutorului financiar nerambursabil al proiectelor depuse sa fie de cel putin
110% din valoarea alocarii sesiunii), sub cele minim 30 de zile mentionate in apelul de selectie, caz in care se poate reduce perioada minimă a sesiunii, dar nu mai putin de 5 zile lucrătoare;
Informații detaliate privind accesarea și derularea proiectelor aferente măsurii lansate sunt disponibile in format tiparit și pe CD la sediul GAL „Colinele Olteniei” din comuna Coțofenii din Dos, strada Nicu Iovipale, nr.
170, jud. Dolj.
Ne puteți contacta la adresa de e-mail colineleolteniei@gmail.com sau la numărul de telefon 0727392953. Informatii detaliate pentru proiectele ce se încadrează în măsura deschisă prin prezentul apel pot fi obținute și prin
consultarea Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe site-ul GAL-ului: www.galcolineleolteniei.ro, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție.