Asociatia Grupul de Acțiune Locală „Colinele Olteniei” anunță lansarea apelurilor de selecție de proiecte LEADER din anul 2019 în perioada 15 iulie 2019 – 25 iulie 2019, pentru măsurile M3/6A si M1/6B din Strategiei de Dezvoltare Locală

 

Asociatia Grupul de Acțiune Locală „Colinele Olteniei” anunță lansarea apelurilor de selecție de proiecte LEADER din anul 2019 în perioada 15 iulie 2019 – 25 iulie 2019, pentru măsurile M3/6A si M1/6B din Strategiei de Dezvoltare Locală, in paranteza regasindu-se fondurile nerambursabile disponibile pefiecare  masură

Apel de Selecție

Asociatia Grupul de Acțiune Locală „Colinele Olteniei” anunță lansarea apelurilor de selecție de proiecte LEADER din anul 2019 în perioada 15 iulie 2019 – 25 iulie 2019, pentru măsurile M3/6A si M1/6B din Strategiei de Dezvoltare Locală, in paranteza regasindu-se fondurile nerambursabile disponibile pefiecare  masură:

 • Masura M3/6A- Sprijinirea crearii de activitati economice neagricole (170.000 euro);
 • Masura M1/6B – Sprijinirea investitiilor de utilitate publica si a serviciilor locale pentru dezvoltarea economica si sociala a teritoriului GAL Colinele Olteniei (45.368,81 euro)
Pentru fiecare masura lansata, suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru un proiect si beneficiarii eligibili  sunt:

 • Măsura M3/6A- Sprijinirea creaarii de activitati neagricole (50.000 euro/proiect cu posibilitatea majorarii sprijinului la valoarea 70.000 de euro/proiect, in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism):
 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole in spatiul rural pentru prima data. 

        Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 

 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin; 
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups).
 • Masura M1/6B – Sprijinirea investitiilor de utilitate publica si a serviciilor locale pentru dezvoltarea economica si sociala a teritoriului GAL Colinele Olteniei (max 45.368,81 euro/proiect, iar valoarea totala a proiectului nu va depasi 400.000 de euro/proiect):
 • Societatea civila
 • Comune
 • Asociatii de comune
 • Asociatii de dezvoltare intercomunitara
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL„Colinele Olteniei” din comuna Coțofenii din Dos, strada Nicu Iovipale, nr.170, jud. Dolj, incepand cu data de 15 iulie 2019, în zilele de luni – vineri, în intervalul orar 9.00-14.00. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 25.07.2019, orele 14.00

Informații detaliate privind accesarea și derularea proiectelor aferente măsurilor lansate sunt disponibile in format tiparit și pe CD la sediul GAL „Colinele Olteniei” din comuna Coțofenii din Dos, strada Nicu Iovipale, nr. 170, jud. Dolj. 

Ne puteți contacta la adresa de e-mail colineleolteniei@gmail.com sau la numărul de telefon 0727392953. Informatii detaliate pentru proiectele ce se încadrează în măsurile deschise prin prezentul apel pot fi obținute și prin consultarea Ghidului Solicitantului aferent fiecarei masuri lansate, disponibil pe site-ul GAL-ului: www.galcolineleolteniei.ro,în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție.