Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” anunță prelungirea primului apel de selectie aferent M7/6B

gso1 Copy Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” anunță prelungirea primului apel de selectie aferent M7/6B poze

Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” anunță prelungirea primului apel de selectie aferent M7/6BSprijin pentru accesul populației din teritoriul GAL Valea Dunării Sudolt la informație prin realizarea unui centru pentru servicii suport adresate populației din mediul rural” (alocare pe sesiune – 120.000 Euro), din Strategia de Dezvoltare Locala lansat in data de 12 octombrie 2018 pana in data de 09 aprilie 2019 (durata apelului de selectie este de 6 luni*).

Depunerea se va face la sediul Asociației GAL Valea Dunării Sudolt din Comuna Bârca, str. Mihai Viteazu nr.244- în incinta Căminului Cultural,începând cu data de 12 octombrie 2018, în intervalul luni- vineri 08:30 – 16:30.

Termenul limită pentru depunerea proiecteloreste 9 aprilie 2019,orele 16.30.

Aceasta perioada poate fi limitata in cazul epuizarii fondurilor.

*În cadrul acestui apel de selecție se vor întocmi Rapoarte de selecție după fiecare 30 zile calendaristice ale apelului și după finalizarea procedurii de evaluare și selecție a proiectelor depuse.

Informatii detaliate pentru proiectele ce se încadrează in masura deschisaprin prezentul apel pot fi obținute și prin consultarea Ghidului Solicitantului aferent acestei masuri, disponibil pe site-ul GAL-ului: www.galvds.ro, secțiunea Măsuri în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție.

Informații detaliate privind accesarea și derularea proiectelor aferente măsurii lansate sunt disponibile în format tipărit la sediul GAL-ului Valea Dunării Sudolt din Comuna Bârca, str. Mihai Viteazu nr.244- în incinta Caminului Cultural.

Ne puteți contacta la adresa de e-mail office@galvds.ro sau la numărul de telefon 0251/356 654.

Pentru M7/6B “Sprijin pentru accesul populației din teritoriul GAL Valea Dunării Sudolt la informație prin realizarea unui centru pentru servicii suport adresate populației din mediul rural”, suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru un proiect este de 120.000 euro, beneficiarii eligibili fiind:

 

  • Organizatii Non-Guvernamentale;
  • Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale Organizatiilor Non-Guvernamentale cu alte entitati relevante pentru teritoriu;