Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” anunță lansarea apelului de selecție nr.2 de proiecte LEADER din anul 2020, în perioada 19 noiembrie – 18 decembrie 2020, pentru măsura M2/1A „Consilierea fermierilor in vederea constituirii de forme asociative”

COMUNICAT DE PRESĂ – Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” anunță lansarea apelului de selecție nr.2 de proiecte LEADER din anul 2020, în perioada 19 noiembrie – 18 decembrie 2020, pentru măsura M2/1A „Consilierea fermierilor in vederea constituirii de forme asociative”

Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” anunță lansarea apelului de selecție nr.2 de proiecte LEADER din anul 2020, în perioada 19 noiembrie – 18 decembrie 2020, pentru măsura M2/1A „Consilierea fermierilor in vederea constituirii de forme asociative” din Strategia de Dezvoltare Locală, fondul nerambursabil disponibil alocat in sesiune fiind de 80.225 euro. Pentru masura lansata,

M2/1A „Consilierea fermierilor in vederea constituirii de forme asociative” suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finantarea unui proiect este de 80.225 euro si beneficiarii eligibili  sunt:

  • Furnizori de servicii de consiliere care sunt entitati publice si/sau private infiintate conform legislatiei in vigoare
Depunerea se va realiza prin intermediul postei electronice – la adresa de e-mail: office@galvds.ro, începând cu data de 19 noiembrie 2020, în intervalul luni-vineri, intre orele 08:00 – 16:00

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 18 decembrie 2020, orele 16.00. 

Informatii detaliate pentru proiectele ce se încadrează in măsura deschisa prin prezentul apel pot fi obținute și prin consultarea Ghidul Solicitantului disponibil pe site-ul GAL-ului: www.galvds.ro, secțiunea Măsuri, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție- Apel nr.2/2020.

Informații detaliate privind accesarea și derularea proiectelor aferente măsurii lansate se pot obtine la numărul de telefon 0251/356 654.