Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” anunță lansarea apelului de selecție nr.1 de proiecte LEADER din anul 2021, în perioada 28 octombrie – 26 noiembrie 2021, pentru măsura M4/2A “Investitii in exploatatii agricole si pomicole”

Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” anunță lansarea apelului de selecție nr.1 de proiecte LEADER din anul 2021, în perioada 28 octombrie – 26 noiembrie 2021, pentru măsura M4/2A “Investitii in exploatatii agricole si pomicole” din Strategia de Dezvoltare Locală, fondul nerambursabil disponibil alocat in sesiune fiind de 145.946  euro.

Depunerea se va realiza prin intermediul postei electronice – la adresa de e-mail: office@galvds.ro, începând cu data de 28 octombrie 2021, în intervalul luni-vineri, intre orele 08:00 – 16:00

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 26 noiembrie 2021, orele 16.00. 

Informatii detaliate pentru proiectele ce se încadrează in măsura deschisa prin prezentul apel pot fi obținute și prin consultarea Ghidul Solicitantului disponibil pe site-ul GAL-ului: www.galvds.ro, secțiunea Măsuri, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție- Apel nr.1/2021.

Informații detaliate privind accesarea și derularea proiectelor aferente măsurii lansate se pot obtine la numărul de telefon 0251/356 654.

Pentru masura lansata, M4/2A “Investitii in exploatatii agricole si pomicole”  suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finantarea unui proiect este de 145.946  euro si beneficiarii eligibili  sunt:

 

  • Orice entitate juridică privată legal constituită, individuala sau colectiva care are activitate in domeniul agricol, inclusiv procesare si comercializare;