Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” anunță lansarea apelului de selecție nr.1 de proiecte LEADER din anul 2019, în perioada 31 iulie – 30 august 2019, pentru măsura M2/1A „Consilierea fermierilor in vederea constituirii de forme asociative”

galso31iul 2 Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” anunță lansarea apelului de selecție nr.1 de proiecte LEADER din anul 2019, în perioada 31 iulie – 30 august 2019, pentru măsura M2/1A „Consilierea fermierilor in vederea constituirii de forme asociative” poze

Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” anunță lansarea apelului de selecție nr.1 de proiecte LEADER din anul 2019, în perioada 31 iulie – 30 august 2019, pentru măsura M2/1A „Consilierea fermierilor in vederea constituirii de forme asociative”

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” anunță lansarea apelului de selecție nr.1 de proiecte LEADER din anul 2019, în perioada 31 iulie – 30 august 2019, pentru măsura M2/1A „Consilierea fermierilor in vederea constituirii de forme asociative” din Strategia de Dezvoltare Locală, fondul nerambursabil disponibil alocat in sesiune fiind de 135.210 euro. Pentru masura lansata, M2/1A „Consilierea fermierilor in vederea constituirii de forme asociative” suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finantarea unui proiect este de 135.210 euro si beneficiarii eligibili  sunt:

  • Furnizori de servicii de consiliere care sunt entitati publice si/sau private infiintate conform legislatiei in vigoare
Depunerea se va face la sediul Asociației GAL Valea Dunării Sudolt din Comuna Bârca, str. Mihai Viteazu nr.244- în incinta Căminului Cultural, începând cu data de 31 iulie 2019, în intervalul luni-vineri, intre orele 08:30 – 16:30

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 30 august, orele 16.30. 

Informatii detaliate pentru proiectele ce se încadrează in măsura deschisa prin prezentul apel pot fi obținute și prin consultarea Ghidul Solicitantului disponibil pe site-ul GAL-ului: www.galvds.ro, secțiunea Măsuri, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție- Apel nr.1/2019.

Informații detaliate privind accesarea și derularea proiectelor aferente măsurii lansate sunt disponibile în format tipărit la sediul GAL-ului Valea Dunării Sudolt din Comuna Bârca, str. Mihai Viteazu nr.244- în incinta Caminului Cultural.

 Ne puteți contacta la adresa de e-mail office@galvds.ro sau la numărul de telefon 0251/356 654.