Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” anunță lansarea apelului de selecție nr.1 de proiecte LEADER din anul 2019, în perioada 10 iunie – 10 iulie 2019, pentru măsura M8/6B „Intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural al satelor”

galso10iun Copy Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” anunță lansarea apelului de selecție nr.1 de proiecte LEADER din anul 2019, în perioada 10 iunie – 10 iulie 2019, pentru măsura M8/6B „Intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural al satelor” poze

Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” anunță lansarea apelului de selecție nr.1 de proiecte LEADER din anul 2019, în perioada 10 iunie – 10 iulie 2019, pentru măsura M8/6B „Intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural al satelor”

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” anunță lansarea apelului de selecție nr.1 de proiecte LEADER din anul 2019, în perioada 10 iunie – 10 iulie 2019, pentru măsura M8/6B „Intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural al satelor” din Strategia de Dezvoltare Locală, fondul nerambursabil disponibil alocat in sesiune fiind de 23652,48 euro. Pentru masura lansata, M8/6B „Intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural al satelor” suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finantarea unui proiect este de 50.000 euro si beneficiarii eligibili  sunt:
Asociații ale UAT –urilor partenere, ca organisme de drept privat;-Unitati de cult, Organizatii Non-Guvernamentale, etc.

-Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale comunelor cu alte entitati relevante pentru teritoriu;

Depunerea se va face la sediul Asociației GAL Valea Dunării Sudolt din Comuna Bârca, str. Mihai Viteazu nr.244- în incinta Căminului Cultural, începând cu data de 10 iunie 2019, în intervalul luni-vineri, intre orele 08:30 – 16:30.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 10 iulie, orele 16.30.

Informatii detaliate pentru proiectele ce se încadrează in măsura deschisa prin prezentul apel pot fi obținute și prin consultarea Ghidul Solicitantului disponibil pe site-ul GAL-ului: www.galvds.ro, secțiunea Măsuri, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție- Apel nr.1/2019.

Informații detaliate privind accesarea și derularea proiectelor aferente măsurii lansate sunt disponibile în format tipărit la sediul GAL-ului Valea Dunării Sudolt din Comuna Bârca, str. Mihai Viteazu nr.244- în incinta Caminului Cultural.

Ne puteți contacta la adresa de e-mail office@galvds.ro sau la numărul de telefon 0251/356 654.