Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” anunță lansarea apelului de selectie de proiecte LEADER în perioada: 12 octombrie– 12 noiembrie 2018

gbapelbun 1 Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” anunță lansarea apelului de selectie de proiecte LEADER în perioada: 12 octombrie– 12 noiembrie 2018 poze

 

Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” anunță lansarea apelului de selectie de proiecte LEADER în perioada:

12 octombrie– 12 noiembrie 2018,:

  • Apel2/2018– M9/6B “Dezvoltarea satelor” (alocare pe sesiune – 246.130,38Euro).

12 octombrie – 9 ianuarie 2018 (durata apelului de selectie este de 3 luni*):

  • Apel1/2018– M7/6B “Sprijin pentru accesul populației din teritoriul GAL Valea Dunării Sudolt la informație prin realizarea unui centru pentru servicii suport adresate populației din mediul rural” (alocare pe sesiune – 120.000 Euro)

Pentru fiecare masura lansata, suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru un proiect si beneficiarii eligibili  sunt:

  • M9/6B “Dezvoltarea satelor” (max. 200.000 euro/proiect),
  • -UAT-urile și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
  • -Unitati de cult, Organizații Non-Guvernamentale;
  • -Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale comunelor cu alte entitati relevante pentru teritoriu;

 

  • M7/6B “Sprijin pentru accesul populației din teritoriul GAL Valea Dunării Sudolt la informație prin realizarea unui centru pentru servicii suport adresate populației din mediul rural” ( 120.000 euro/proiect)

-Organizatii Non-Guvernamentale;

-Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, parteneriate ale Organizatiilor Non-Guvernamentale cu alte entitati relevante pentru teritoriu;

 

Depunerea se va face la sediul Asociației GAL Valea Dunării Sudolt din Comuna Bârca, str. Mihai Viteazu nr.244- în incinta Căminului Cultural, începând cu data de 12 octombrie 2018, în intervalul luni- vineri 08:30 – 16:30.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor:

  • pentru proiectele aferente M9/6B termenul limita de depunere este 12octombrie 2018, 30. Aceasta perioada poate fi limitata in cazul epuizarii fondurilor.
  • pentru proiectele aferente M7/6B termenul limita de depunere este  9 ianuarie 2018, orele 16.30.

Aceasta perioada poate fi limitata in cazul epuizarii fondurilor.

*În cadrul acestui apel de selecție se vor întocmi Rapoarte de selecție după fiecare 30 zile calendaristice ale apelului și după finalizarea procedurii de evaluare și selecție a proiectelor depuse.

Informatii detaliate pentru proiectele ce se încadrează într-una din măsurile deschise prin prezentul apel pot fi obținute și prin consultarea Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe site-ul GAL-ului: www.galvds.ro, secțiunea Măsuri în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție.

Informații detaliate privind accesarea și derularea proiectelor aferente măsurilor lansate sunt disponibile în format tipărit la sediul GAL-ului Valea Dunării Sudolt din Comuna Bârca, str. Mihai Viteazu nr.244- în incinta Caminului Cultural.

Ne puteți contacta la adresa de e-mail office@galvds.ro sau la numărul de telefon 0251/356 654.