Asociaţia Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă: Lansare Developing Detached Youth Work Practice

EU flag Erasmus+ vect POS Asociaţia Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă: Lansare  Developing Detached Youth Work Practice poze

Asociaţia Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă este membru al consoriţiului de parteneriat ce implementează proiectul Developing Detached Youth Work Practice (2014-1-MT01-KA205-000348), proiect finanţat de Comisia Europeană, Programul Erasmus +, Acţiunea Cheie 2 – Parteneriate strategice în domeniul tineretului.

Proiectul are ca scop dezvoltarea unor noi tehnici şi metode de lucru cu tinerii, metode adecvate nevoilor actuale ale tinerilor cu oportunităţi reduse.  În cadrul proiectului, organizaţiile partenere:  Agenzija Zghazagh din Malta, Asociaţia Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă , Stichting JONG Rotterdam şi YMCA George Williams College (UK) vor evalua serviciile existente în acest moment şi vor dezvolta instrumente specifice lucrului cu tinerii cu oportunităţi reduse. Partenerii din Olanda şi Marea Britanie conduc procesul de evaluare a serviciilor existente, partenerii din România şi Malta urmând să beneficieze de experienţa şi expertiza celor doi parteneri pentru dezvoltarea serviciilor adecvate nevoilor grupurilor de tineri la nivel local. În cadrul proiectului, lucrătorii de tineret din România şi din Malta vor benecifia şi de formare şi servicii de mentorat. Pe parcursul proiectului, CDCD va recruta lucrători şi lideri de tineret ce vor beneficia de servicii de formare şi mentorat, informaţiile privind activităţile proiectului şi procedurile de selecţie urmând să fie disponibile pe website-ul Asociaţiei – www.cdcd.ro.

Adina marina Călăfăteanu, Dr.

Preşedinte CDCD, adina@cdcd.ro