Asociația „Centrul de Mediere și Arbitraj Propact” organizează Conferința ”MEDIEREA ȘI ACCESUL LA JUSTIȚIE” în colaborare cu Baroul Dolj și Facultatea de Drept din cadrul Universității din Craiova

Asociația „Centrul de Mediere și Arbitraj Propact” organizează Conferința ”MEDIEREA ȘI ACCESUL LA JUSTIȚIE” în colaborare cu Baroul Dolj și Facultatea de Drept din cadrul Universității din Craiova și în parteneriat cu portalul JURIDICE.ro și Editura ”Universul Juridic”. Conferința va avea loc în ziua de vineri, 14 iunie 2019, începând cu ora 13.00, la Aula Magna din cadrul Facultății de Drept din Craiova (Calea București, nr. 107D).
Acest eveniment profesional are ca scop principal facilitarea accesului la justiție prin creșterea rolului medierii în societate. De asemenea, se urmărește o vizibilitate cât mai mare a coaliției dintre asociațiile profesionale din domeniul medierii, cât și o promovare a medierii și a profesiei de mediator în rândul barourilor, facultăților de drept și a altor factori cu rol esențial în implementarea medierii.
Înscrierea în vederea participării la conferință se poate face gratuit la adresa de internet la care este disponibil și programul conferinței www.mediereapoliticapublica.ro/conferinta, evenimentul fiind deschis participării mediatorilor, avocaților, judecătorilor, partenerilor sociali, mediului academic, autorităților publice și ambasadelor, în general a participanților – persoane fizice și persoane juridice din sectorul public și privat – care sunt interesați de îmbunătățirea politicilor publice ale Guvernului României în domeniul medierii.
Proiectul “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, MySMIS 112412/SIPOCA269, ce se va derula în perioada iunie 2018-octombrie 2019, este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European și este implementat de Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj ProPact, în parteneriat cu Universitatea “Andrei Șaguna” din Constanța.
Obiectivul proiectului este creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative în domeniul medierii, grupul țintă fiind alcătuit din 10 asociații profesionale de mediatori cu reprezentativitate națională, 6 organizații sindicale, precum și autorități și instituții publice care au atribuții legate de mediere.
Mai multe informații pot fi obținute de pe site-ul proiectului, www.mediereapoliticapublica.ro.

…………………….. Marin PĂDEANU, Manager de proiect
…………………….. Lucian Bernd SĂULEANU, Decanul Baroului Dolj
…………………….. Prof.univ.dr. Cercel SEVASTIAN, Decanul Facultății de Drept
…………………….. Constantin Adi GAVRILĂ, Expert politici publice mediere