Arhiepiscopia Craiovei la ora bilanţului

Arhiepiscopia Craiovei la ora bilantului phixr Arhiepiscopia Craiovei la ora bilanţului poze

 Membrii Consiliului eparhial şi ai Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Craiovei s-au întrunit zilele trecute, în sala de festivităţi a Centrului de restaurare, conservare patrimoniu şi vizualizare, spre a analiza şi aproba dările de seamă referitoare la activităţile pe anul 2013, precum şi obiectivele propuse pentru anul 2014. Şedinţele au fost prezidate de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, iar în deschiderea Adunării eparhiale a fost săvârşită o slujbă de Te Deum.

Bilanţul activităţilor desfăşurate la nivelul eparhiei a fost prezentat în cadrul referatelor susţinute de reprezentanţi ai celor cinci comisii statutare ale Adunării eparhiale, care au evaluat activitatea desfăşurată în cadrul sectoarelor: administrativ-bisericesc, cultural-educaţional, economico-financiar, patrimoniu şi construcţii bisericeşti şi social-filantropic. Tot cu acest prilej au fost prezentate şi propuneri pentru activităţile ce urmează să fie desfăşurate în anul 2014, acestea, împreună cu dările de seamă, fiind aprobate prin vot deschis de către membrii Adunării, la finalul şedinţei de lucru.

              “ Împreună suntem mădulare vii ale Bisericii

  În cuvântul de deschidere, IPS Părinte Mitropolit Irineu a mulţumit lui Dumnezeu şi tuturor celor care au contribuit la desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor bisericesti in anul 2013. “Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru toate darurile Sale bogate, revărsate peste noi în anul 2013 cu ajutorul Duhului Sfânt. Mulţumim de asemenea tuturor sfinţilor care, fără îndoială, ne-au ajutat şi ei să împlinim lucrarea noastră. Pentru că Biserica e formată atât din cei de aici, cât şi din cei plecaţi din lumea aceasta, din cei aflaţi în Împărăţia lui Dumnezeu, împreună fiind mădulare vii ale Bisericii celei una, sfântă, sobornicească şi apostolească, trup al Mântuitorului Iisus Hristos, Noi suntem mulţumitori tuturor pentru lucrarea făptuită în ogorul sfânt al Domnului, în promovarea valorilor noatre creştin-ortodoxe, pentru dragostea şi implicarea în toate activităţile pe care le-am săvârşit împreună şi în acest An al Domnului, 2013,” a spus IPS Irineu. Referindu-se la realizările obţinute în anul care a trecut, Mitropolitul Olteniei a remarcat încheierea acţiunii de amenajare a tuturor celor şase sedii ale protoieriilor din Arhiepiscopia Craiovei, respectiv, trei în judeţul Dolj şi trei în Gorj. “Dacă până acum existau protoierii care funcţionau provizoriu, acolo unde puteau găsi un spaţiu. iată că acum avem locaţii care corespund condiţiilor actuale, cu săli de întrunire şi alte amenajări necesare unei bune funcţionări”, a adîugat ÎPS Irineu. Printre realizările care au fost evidenţiate în cadrul Adunării Eparhiale amintim lucrarile de restaurare ale sfintelor biserici şi ridicare de noi lăcaşuri sfinte, amenajarea mai multor centre sociale, pentru persoanele aflate în nevoie şi proiectele sociale ale Asociaţiei Vasiliada, aflată sub patronajul Mitropoliei Olteniei, care, prin intermediul a 10 centre sociale, a oferit anul trecut sprijin direct pentru aproximativ 3.400 de persoane aflate în dificultate.

Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Craiovei este organul deliberativ ce are în componenţă 30 de membri : 10 clerici şi 20 laici, de pe raza celor 10 circumscripţii teritoriale din judeţele Gorj şi Dolj”.