Aproape 10.000 de cărți funciare sunt eliberate gratuit, începând de astăzi, 21 aprilie 2021, pentru proprietarii imobilelor din zece unități administrativ – teritoriale (UAT) din județul Dolj

Aproape 10.000 de cărți funciare sunt eliberate gratuit, începând de astăzi, 21 aprilie 2021, pentru proprietarii imobilelor din zece unități administrativ – teritoriale (UAT) din județul Dolj, prin Programul național de cadastru și carte funciară  (PNCCF).

Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților au fost finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Dolj. Cele 9.987 de imobile înregistrate gratuit în sistemul integrat de cadastru și carte funciară aparțin locuitorilor din orașul Bechet și din comunele Bratovoești, Călărași, Catane, Orodel, Ostroveni, Plenița, Seaca de Pădure, Terpezița, Unirea. Lucrările de cadastru au început în perioada 2019-2020 și au vizat o suprafață totală de 4.996 de hectare.

Noile cărți funciare au fost predate primarilor celor zece UAT-uri de către directorul OCPI Dolj, Victor Alin DUMITRESCU.

 

 „Cu 47.908 imobile înscrise gratuit în cartea funciară în anul 2021, județul Dolj se află pe primul loc în ierarhia națională. Finanțarea a fost asigurată atât din veniturile proprii ale ANCPI, cât și din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020.  Împreună cu echipa pe care o conduc, împreună cu primăriile din județ, dar și în strânsă colaborare cu persoanele fizice/juridice implicate, și cărora le mulțumesc pe această cale, sunt convins că vom performa în continuare. De asemenea, beneficiem de sprijinul permanent al colegilor noștri din cadrul ANCPI.”, a precizat Victor Alin DUMITRESCU, directorul OCPI Dolj.

 

În prezent, din totalul de 111 UAT-uri din județul Dolj, au fost cadastrate în proporție de sută la sută șase comune (Drănic, Mischii, Goicea, Coțofenii din Dos, Brădești, Pielești),  iar în alte 105 localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.

 

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, www.ancpi.ro.

 

 

 

 

 

 

Lista unităților administrative teritoriale

pentru care se eliberează cărți funciare gratuite

21.04.2021

 

Nr.

crt.

Denumire UAT Suprafață

-ha-

Număr cărți funciare eliberate gratuit
1 Bechet 136,0057 2.040
2 Bratovoești 758,5570 1.642
3 Călărași 584,5330 1.350
4 Catane 329,7172 366
5 Orodel 266,3289 437
6 Ostroveni 395,4864 932
7 Plenița 674,8868 598
8 Seaca de Pădure 776,0093 1.628
9 Terpezița 172,4488 303
10 Unirea 902,0659 691
  TOTAL 4996,0390 9.987