APIA: se depun cererile de solicitare a primei pe cap de ovină/caprină

comunicatus APIA: se depun cererile de solicitare a primei pe cap de ovină/caprină poze

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  (APIA) CENTRUL JUDETEAN  DOLJ  reaminteşte  crescătorilor  de animale  că, în perioada 9 aprilie – 18 mai 2012, sunt așteptați să depună cererile de solicitare a primei pe cap de animal speciile ovine/caprine din cadrul plăților naționale directe complementare – sectorul zootehnic.

Pentru a beneficia de prima pe cap de animal speciile ovine/caprine, solicitantul trebuie să se prezinte la centrele judeţeane/locale ale  APIA  sau a Municipiului Bucureşti,  cu următoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate/carte de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare;

b) dovada înscrierii în evidenţa APIA cu cod unic de identificare pe numele solicitantului (atribuit de către APIA în Registrul Unic de Identificare), dacă este cazul;

c) dovada contului bancar activ.

Pot depune cerere de plată crescatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • sunt înscrişi în Registrul Naţional al Exploataţiilor al ANSVSA ;
  • sunt înscriși în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cod unic de identificare (Registrul Unic de Identificare);
  • solicită cererea pretipărită la centrul judeţean/local  al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
  • cererea trebuie să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă;
  • efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete femele de ovine/25 de capete femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la 31.03.2012;
  • efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la data de 20 august 2012;
  • animalele pentru care solicită primă să fie înregistrate in RNE şi identificate după cum urmează:

–            identificate cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică, ambele conţinând acelaşi număr unic de identificare a animalului în cazul animalelor născute începând cu data de 01.01.2010;

–            identificate cu două crotalii auriculare simple, ambele conţinând acelaşi număr de identificare a animalului, în cazul animalelor născute înainte de 01.01.2010.

Depunerea cererilor se poate face individual, prin reprezentant legal (cu procură notarială) sau prin intermediul reprezentantului asociațiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, conform art. 2,  alin. (21) şi alin. (22), din Ordinul nr. 67/2012,  cu acordul scris al solicitantului.

Cererile pot fi completate şi online prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, pentru producătorii agricoli care solicită prima pe cap de animal pentru un efectiv mai mare de 500 capete femele ovine/caprine. După tipărire, cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite se depune la Centrele Județene ale APIA  .

În conformitate cu prevederile art. 2, alin. 23 ,  pe site-ul www.apia.org.ro, este  afişată   lista definitivă cu asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art . 2 alin. (2 1 ) şi au depus documentaţie necesară conforn alin. (22 ) la Centrele Judeţene ale APIA sau a Municipiului Bucuresti .

Tags: , , ,