APIA: Se depun cererile de finanţare pentru motorina cu acciză redusă

m tractor remorca primarie APIA: Se depun cererile de finanţare pentru motorina cu acciză redusă poze

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte beneficiarilor interesaţi că, în cursul lunii decembrie 2011, se depun cererile de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare pentru motorina cu acciză redusă pentru anul 2012.
Conform H.G. nr. 408/2010 şi O.M.A.D.R. nr. 126/2010 cu modificările şi completările ulterioare, Cererea de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare se depune la centrul APIA judeţean sau al municipiului Bucureşti, pe raza căruia se află exploataţia / exploataţiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat sau unde a fost depusă cererea de plată pentru sprijinul pe suprafaţă.

Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc următoarele condiţii, în funcţie de sectorul (vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare) în care îşi desfăşoară activitatea:

a) să fie înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul agricol, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare;

b) să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor cu efectivele de animale sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru păsări/familii de albine/viermi de mătase;

c) suprafaţa totală de teren pe care le exploatează să fie de minimum 1,0 ha, iar suprafaţa parcelelor agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;

d) să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat;

e) să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.

Menţionăm că beneficiarii nu trebuie să fie în dificultate financiară în sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate, respectiv persoane care constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare.

Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către centrul APIA judeţean sau al municipiului Bucureşti, în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE