APIA: S-a încheiat campania de primire a cererilor de plată pentru producătorii de lapte

comunicatus APIA: S a încheiat campania de primire a cererilor de plată pentru producătorii de lapte  poze

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) a încheiat, la data de 20 septembrie 2011, Campania de primire a cererilor de plată privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate.

În acest scop, producătorii agricoli, persoane fizice, persoane juridice şi / sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale constituite, potrivit Ordonanaţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, crescători de vaci de lapte, prin cererile depuse la A.P.I.A., beneficiază de un ajutor specific pe exploataţie pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, sub forma unei plăţi suplimentare, calculată şi acordată anual, în funcţie de efectivul de vaci de lapte deţinut.

Astfel, la A.P.I.A. – Centrul judeţean DOLJ au fost depuse, în cadrul Campaniei de primire a cererilor de sprijin, un număr de 968 cereri de plată (cu 50 de cereri mai mult decât în Campania 2010), cuprinzând un număr de 3.336 capete de animale (cu 688 capete mai mult ca în 2010).

Reamintim solicitanţilor că, pentru a asigura corectitudinea plăţilor, cererile de ajutor specific sunt verificate din punct de vedere al completitudinii datelor declarate, verificarea constând în controale administrative şi controale la fata locului. A.P.I.A. va verifica înexploataţia beneficiarului existentă reală şi corespondenţa numărului de identificare a vacilorde lapte solicitate în cerere, solicitantul trebuind să se asigure că numărul de identificare(crotalia) este lizibilă. Controlul la faţa locului se efectuează până la data de 30 noiembrie.