APIA: Prin noul PNDR 2014-2020 au fost introduse încă 3 măsuri noi

În Campania 2015 a fost inițiată implementarea noii Politici Agricole Comune, ceea ce a implicat din partea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură un efort consistent şi complex.

 

Referitor la măsurile de dezvoltare rurală delegate în campania 2015 pe langă Măsura 214 gestionată de APIA din PNDR 2007-2013, prin noul PNDR 2014-2020 au fost introduse încă 3 măsuri noi:

 

ü  Măsura 10- agromediu și climă ce conține 8 pachete;

ü  Măsura 11- agricultura ecologică cu 2 submăsuri;

11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică;

11.2 Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică, fiecare submasură conținând câte 6 pachete;

ü  Măsura 13 – zone care se confruntă cu constrângeri naturale ce cuprinde 3 submăsuri:

  • submăsura 13.1 – zona montană;
  • submăsura 13.2 – zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative;
  • submăsura 13.3 – zone care se confruntă cu constrângeri specifice.

 

În acest sens, au fost necesare modificări structurale ale sistemului informatic (retehnologizarea vechiului sistem și dezvoltarea sistemului pentru noile măsuri), în ceea ce priveşte implementarea funcţionalităţilor specifice gestionării, atât a plăţilor directe, cât şi a măsurilor de mediu şi climă ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.

 

Conform art.75, din Regulamentul UE nr.1306/2016, cu modificările şi completările ulterioare:

,,(1) Plăţile din cadrul schemelor de sprijin şi al măsurilor menţionate la art.67 alin.(2) se fac în perioada 1 decembrie – 30 iunie a anului calendaristic următor. Plăţile se fac în maximum două tranşe, în perioada menţionată.

Prin derogare de la art.75 alin.(1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr.1306/2013, pentru anul de cerere 2015, statele membre pot plăti avansuri de până la 70 % în cazul plăţilor directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr.1307/2013 şi de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menţionat la art.67 alin.(2) din Regulamentul (UE) nr.1306/2013.

 

În ceea ce priveşte sprijinul acordat în cadrul dezvoltării rurale, astfel cum este menţionat la art.67 alin. (2), prezentul alineat se aplică în legătură cu cererile de ajutor sau cererile de plată prezentate începând cu anul de cerere 2018, cu excepţia plăţilor de avansuri de până la 75 % prevăzute la al treilea paragraf din prezentul alineat.

 

(2) Prin derogare de la art.75 alin.(2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr.1306/2013, pentru anul de cerere 2015, statele membre pot plăti avansuri pentru plăţile directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr.1307/2013 după finalizarea controalelor administrative menţionate la art.74 din Regulamentul (UE) nr.1306/2013.

 

Prin derogare de la primul paragraf, avansurile pentru sprijinul acordat în cadrul dezvoltării rurale menţionat la art.67 alin.(2) pot fi plătite după finalizarea controalelor administrative în conformitate cu art.59 alin.(1).”

 

Pentru încadrarea în termenul menţionat anterior şi având în vedere numărul mare de fermieri impactaţi, s-au depus toate eforturile pentru finalizarea sistemului informatic pe tot fluxul operaţional, începând de la primirea cererilor unice de plată şi introducerea acestora în IACS şi până la efectuarea plăţilor, pentru schemele de plăţi directe.

 

Precizam că în ceea ce privește plăţile aferente măsurilor de dezvoltare rurală deși nu există obligativitatea efectuării acestora până la termenul de 30 iunie 2016, iar numarul de fermieri impactați de măsurile 10 și 11 este mult mai redus față de numărul total de cereri de sprijin depus, APIA va continua acţiunile privind implementarea funcţionalităţilor şi pentru aceste măsuri compensatorii pe suprafaţă (Măsura 10, Măsura 11) care să asigure efectuarea plăţilor în cel mai scurt timp posibil.

 

 

 

 

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE