APIA: Plăţi de peste 1 miliard de euro către agricultori

comunicatus APIA: Plăţi de peste 1 miliard de euro către agricultori poze

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că a plătit, în perioada 27.07.2011 – 28.07.2011, suma de 187,9 milioane euro pentru măsuri delegate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR – AXA II, aferente campaniei SAPS 2010, după cum urmează:
Măsura 211 – Sprijin pentru zona montană defavorizată –  57,6 milioane euro.
Măsura 212 – Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană – 43,7 milioane euro.
Măsura 214 – Plăţi de agro-mediu – 86,6 milioane euro.
Menţionăm că APIA a efectuat plăţi aferente campaniei SAPS 2010, în valoare totală de 1,01 miliarde euro, reprezentând forme de sprijin financiar pentru un număr total de 1.084.842 fermieri, astfel:
–  din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) – 695,9 milioane euro;
– din Buget National (BN) – 314,2 milioane euro.

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE