APIA: Întâlnire cu omologii francezi

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a organizat în data de 4 iunie 2013, la sediul său, o întâlnire bilaterală între experţii APIA, MADR şi ai instituţiilor similare din Franţa, respectiv FranceAgriMer (FAM) şi Ministerul Agriculturii, Agro-alimentaţiei şi Pădurilor. În cadrul acestei întâlniri s-au dezbătut aspecte privind punerea în aplicare a programului naţional pentru sectorul viti-vinicol, în special în ceea ce priveşte restructurarea plantaţiilor viticole, precum şi măsurile de promovare a produselor viti-vinicole.
Întâlnirea a fost organizată în baza Protocolului de parteneriat dintre cele două agenţii de plăţi din România şi Franţa, semnat la Bucureşti în anul 2012 şi în marja programului celui de-al 36-lea Congres Mondial al Viei şi Vinului şi a Adunării Generale Extraordinare a Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului, organizate la Bucureşti, în perioada 2- 7 iunie 2013.
Seminarul a beneficiat de prezenţa doamnei Sévrine JACOBS, din partea Ambasadei Franţei în România, precum şi a reprezentanţilor tuturor instituţiilor implicate.

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE