APIA Dolj: STADIUL IMPLEMENTARII MASURILOR IN CADRUL PNDR 2014-2020

INFORMARE A AGENTIEI DE PLATI SI INTERVENTII IN AGRICULTURA CENTRUL JUDETEAN APIA DOLJ PRIVIND STADIUL IMPLEMENTARII MASURILOR IN CADRUL PNDR 2014-2020
INFORMAŢII GENERALE

În conformitate cu Legea nr. 1/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) este instituţia responsabilă cu gestionarea unor forme de sprijin destinate susţinerii agriculturii, acordând sprijin financiar solicitanţilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională în vigoare.
APIA:
a) este instituţia responsabilă pentru implementarea schemelor de plăţi directe pentru agricultură, având ca sursă de finanţare Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA), precum şi fonduri din bugetul naţional.
b) utilizează, ca instrument de derulare şi gestionare financiară, Sistemul Integrat de Administrare şi Control, pentru gestionarea fondurilor Uniunii Europene şi naţionale destinate agriculturii pentru plăţile prevăzute în cererea unică de plată şi pentru control.
Mentionez ca in :
Campania 2014 Centrul judetean APIA Dolj a inregistrat:
-Fermieri cu solicitare cerere unica pe suprafata -42404 fermieri cu o suprafata utilizata de 466929.87 ha si suprafata eligibila 392926.92 ha.
-Fermieri cu solicitare Agro-mediu 15878.
-Suprafata solicitata pe Agro-mediu 11995.3 ha.
-Suprafata solicitata LFA (zone defavorizate) 141164.43 ha.
-Plata caculata 6213156.03 lei

Campania 2015
M13,Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice-Nr.fermieri-28725 fermieri,pentru o suprafata- 305697.02 ha.
M 10, Agro-mediu şi climă Nr.fermieri-81,pentru osuprafata- 2555.66 ha.
M 11-, Agricultura ecologică Nr.fermieri-12.pentru o suprafata-744.89 ha
Cat priveste stadiul de implementare a acestor masuri va informez ca nu putevarbi decate in asura inacre exista fermieri inscrisi.
Saptamana trecuta respectiv de marti 15 Septembrie 2015 a inceput controlul pe teren al fermierilor cuprinsi in esantionul de control unde avem 31 de fermieri pe zootehnie,271 fermieri pe calsic si 1252 fermieri pe teledetectie.
Un volum foarte mare de controlat fapt pentru care am primit ajutor de la alte judete.
Dupa inserarea si verificarea in sistem a tuturor rapoartelor de control se va face in continuare controlul administrativ in sistemul electronic dupa care vom avea osituatie finala numarului de fermieri ramasi cat si suprafetele pe fiecare masura in parte

 
CENTRUL JUDETEAN APIA DOLJ