APIA Dolj – plăţi Campania 2012

comunicatus APIA Dolj   plăţi Campania 2012 poze

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, începând cu data de 03.12.2012, autorizează la plată schema de plată naţională directă complementară (PNDC) – Campania 2012. Conform Hotărârii privind stabilirea pentru anul 2012, a cuantumului plăţilor naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal, sumele totale necesare aplicării schemei de plăţi naţionale directe complementare sunt de 221.869,92 mii euro (1.006.912 mii lei) şi reprezintă contribuţie publică de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anii 2012 şi 2013.

Sumele totale sunt defalcate după cum urmează:

–         plăţi naţionale directe complementare (PNDC 1) – 216.118,7 mii euro (980.811,5 mii lei)

–         plăţi naţionale directe complementare specifice pentru in şi cânepă pentru fibră, hamei, tutun, sfeclă de zahăr ( PNDC 2,3,4,5,6) – 5.751,22 mii euro ( 26.100,76 mii lei)

Plăţile se efectuează în lei, la cursul de schimb stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 28 septembrie 2012 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr.294/01 din 29 septembrie 2012, respectiv 4,5383 lei pentru un euro.

De asemenea, menţionăm că APIA a efectuat plăţi în perioada 16.10 – 17.11.2012, în valoare totală de 2.285.473.123.54 lei ( 503.596.748,46 euro), pentru 1.054.553 fermieri, reprezentând avansul de 53,88 euro/ha (244.52 RON/ha), pentru cererile depuse în Campania de acordare a sprijinului pe unitate de suprafaţă 2012.

Pentru anul 2012 cuantumul alocat Schemei de plată unică pe suprafaţă este de 119,66 euro/ha, iar cuantumul alocat schemei de plată PNDC1 este de 35 euro/ha, la ambele aplicându-se coeficientului de reducere liniară.

 

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE