APIA Dolj: Cererile decontarea diferenţei de acciză, aferentă trimestrului I se primesc până la 30 aprilie

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul Judetean Dolj  , informează că, în Monitorul Oficial nr. 236/02.04.2014, a fost publicat Ordinul nr. 431/2014 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului IV-2013, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare.

Pentru plata aferentă trimestrului al IV- lei din anul 2013 la Centrul Judetean APIA Dolj , in prima perioada  de depunere s-au primit 729 cereri cu o valoare de 4866967.13 lei , in a doua perioada  45 cereri cu o valoare de 76724.54 lei.

Incepand cu 01 Aprilie 2014, la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură -Centrul Judeţean Dolj , fermierii sunt aşteptaţi să depună documentele justificative pentru decontarea diferenţei de acciză, aferentă trimestrului I din anul 2014. Dosarele se primesc până pe 30 aprilie.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare depun cererile trimestriale de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate în trimestrul respectiv, precum şi de documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 1229/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, beneficiarii au obligaţia comunicării către APIA, în scris, a opţiunii referitoare la modalitatea de achiziţionare a cantităţii de motorină, respectiv integral sau în tranşe.

„ Pana la data de 09.04.2014 la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură -Centrul Judeţean Dolj s-au primit 34 de cereri aferente trimestrului I 2014 ” a declarat Nicolae Sorin Răducan – directorul executiv APIA Centrul Judeţean DOLJ.

Cantităţile de motorină ce fac obiectul acestui ajutor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Legislație:

  • Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul M.A.D.R. nr. 1229/2013 pentru aprobarea procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare.

 

BIROUL DE PRESĂ