APIA: De Mărţişor se deschide sezonul la subvenţia pe suprafaţă

m camp agricultura APIA: De Mărţişor se deschide sezonul la subvenţia pe suprafaţă poze

Agricultorii pot depune cererile la centrele APIA în perioada 1 martie – 16 mai, orice zi de întârziere aducând penalizări.

Potrivit unui comunicat al APIA, peste 900 de milioane de euro sunt la dispoziţia fermierilor români pentru campania din acest an.

“Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) lansează marţi, 1 martie 2011,
Campania de primire a cererilor de plată pentru schemele / măsurile de sprijin pe suprafaţă.

Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafaţă, fermierii trebuie să depună la Centrele
APIA, în intervalul 1 martie – 16 mai 2011, o singură cerere de plată. Pentru cererile de plată
depuse după data de 16 mai, se vor aplica penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de
întârziere. După data de 11 iunie 2011, cererea de sprijin nu mai este admisă la calculul plăţii
pentru anul în curs.

Pot beneficia de măsurile de sprijin pe suprafaţă persoanele fizice şi/sau juridice care exploatează
terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari,
administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune etc. Dacă proprietarul a dat terenul în arendă,
l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafaţa respectivă va fi acordat celui care
lucrează terenul.

Precizăm că sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin un hectar, formate din
parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de
hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a
parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare.

De asemenea, solicitantul trebuie să respecte Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) pe
toată suprafaţa fermei.

Schemele / măsurile de sprijin pe suprafaţă cuprind:

Ø Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS)
Ø Plăţi naţionale directe complementare (PNDC):
• PNDC 1 culturi în teren arabil;
• PNDC 2 in pentru fibră;
• PNDC 3 cânepă pentru fibră;
• PNDC 4 tutun;
• PNDC 5 hamei;

• PNDC 6 sfeclă de zahăr.
Ø Schema de plată separată pentru zahăr;
Ø Plăţi tranzitorii pentru tomate destinate procesării;
Ø Plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală:
• Măsura 211 – Plăţi compensatorii pentru zonele montane defavorizate;
• Măsura 212 – Plăţi compensatorii pentru zonele specific si semnificativ defavorizate
din punct de vedere natural;
• Măsura 214 – Plăţi de Agro-mediu:
ü Pachetul 1 (P1) – pajişti cu înaltă valoare naturală;
ü Pachetul 2 (P2) – practice agricole tradiţionale;
ü Pachetul 3 (P3) – pajişti importante pentru păsări;
ü Pachetul 4 (P4) – culturi verzi;
ü Pachetul 5 (P5) – agricultură ecologică.

Se pot combina pe aceeaşi parcelă: P1 cu P2 sau P4 cu P5.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură invită toţi fermierii interesaţi să acceseze
aplicaţia de depunere electronică a cererii – IPA Online, pentru a simplifica întregul proces şi
pentru a evita erorile de identificare a parcelelor agricole.

Schemele / măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt finanţate din Fondul European de Garantare
Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi din
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Pentru Campania 2011, România beneficiază de o alocaţie financiară de 907.473.000 euro din
FEGA pentru plata unică pe suprafaţă (SAPS)”, precizează comunicatul APIA.