APIA: Adeverinţe de bunăstare pentru păsări şi porcine

comunicatus APIA: Adeverinţe de bunăstare pentru păsări şi porcine poze
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează beneficiarii ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor şi, respectiv, a bunăstării şi protecţiei porcinelor, că eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente de la băncile comerciale care au încheiat convenţii cu Agenţia.
Aceste credite reprezintă un instrument creat pentru a ajuta financiar fermierii până la primirea, la termenul prevăzut de legislaţia în vigoare, a ajutorului de stat care se acordă anual producătorilor agricoli beneficiari ai ajutoarelor de stat la care sunt îndreptăţiţi, pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor şi respectiv bunăstării şi protecţiei porcinelor.
Până la această dată, APIA a încheiat convenţii cu CEC Bank SA si cu Banca  Transilvania. Astfel, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o adeverinţă prin care confirmă că beneficiarul a depus Cerere pentru solicitarea ajutorului de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor şi respectiv în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor şi, de asemenea, că au fost efectuate verificările administrative asupra Cererii pentru solicitarea ajutorului de stat, până la data emiterii Adeverinţei, conform reglementărilor în vigoare. De asemenea, în adeverinţă este menţionată suma calculată în baza Cererii pentru solicitarea ajutorului de stat.
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA garantează 80% din valoarea creditelor acordate de Banca Creditoare în baza convenţiilor încheiate.
Menţionăm faptul că Banca (creditorul) are dreptul de a impune, pe lânga o serie de adeverinţe / acte doveditoare necesare dosarului, propriile condiţii de creditare, stabilite de către Creditor şi aprobate de către Banca Naţională a României. Aici sunt incluse şi garanţii pe care Creditorul le poate solicita din partea Beneficiarului (fermierului).
Reafirmăm recomandarea adresată potenţialilor beneficiari interesaţi să îşi aleagă Creditorul numai după un studiu atent al condiţiilor de creditare impuse de fiecare bancă (creditoare), pentru a beneficia de condiţiile de creditare cele mai avantajoase şi care se potrivesc cel mai bine profilului exploataţiei sale.
Opţiunea de a solicita creditul aparţine integral fermierului.
Informaţii suplimentare – Legislaţie:
H.G. nr.838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
H.G. nr.839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor cu modificările şi completările ulterioare.
H.G. nr. 913 din 14 septembrie 2011 pentru modificarea H.G. nr. 1.244/2010 privind aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010, a Hotărârii Guvernului nr. 1.175/2010 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2010, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat.
OUG 25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli şi gestionarea fondurilor comunitare.
SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE