APIA a plătit ultima tranşă aferentă campaniei 2012

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că luni, 29.04.2013, a plătit către beneficiari ultima tranşă aferentă Campaniei 2012, pentru subvenţiile acordate în sector vegetal şi zootehnic, în valoare de 126,45 milioane lei.
Astfel, în perioada ianuarie – aprilie 2013, APIA a autorizat şi efectuat plăţi în conturile beneficiarilor în valoare de aproximativ 5,96 miliarde lei (1,31 miliarde euro), sumele plătite având următoarea destinaţie:
1. Plăţi aferente campaniei de plată pe suprafaţă 2012:
 Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS) – FEGA – 2,41 miliarde lei (531 milioane euro) pentru un număr de 1.062.392 fermieri;
 Plăţi naţionale directe complementare în sector vegetal (PNDC 1,2,3,4,5,6) – Buget naţional – 813,9 milioane lei (179,3 milioane euro) pentru un număr de 830.766 fermieri;
 Plăţi aferente măsurilor delegate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) – AXA II – FEADR + BN1 – 1,53 miliarde lei (344,2 milioane euro) pentru un număr de 411.900 fermieri;
 Schema de sprijin în sectorul orezului din zonele defavorizate – FEGA – 13,17 milioane lei (2,9 milioane euro) pentru un număr de 15 fermieri;
 Plata separată pentru zahăr – FEGA – 23,88 milioane lei (5,26 milioane euro) pentru un număr de 1.324 fermieri.

2. Plăţi aferente măsurilor de piaţă:

 Reconversie/restructurare sector viti – vinicol, ajutor financiar pentru grupurile de producători din sectorul legume-fructe, ajutor financiar pentru organizaţiile de producători, programul naţional apicol – FEGA + cofinanţare – 54,5 milioane lei (12,0 milioane euro);
 PEAD 2012 (Programul European de ajutoare alimentare pentru persoane defavorizate) – 29,5 milioane lei, respectiv 6,55 milioane euro, reprezentând produse puse la dispoziţia României de către Comisia Europeană.

3. Plăţi aferente programelor de promovare a produselor agricole, inclusiv vinurile şi restituiri la export – (FEGA + BN) – 3,0 milioane lei (0,8 milioane euro).

4. Ajutoare de stat (Buget Naţional):
 Plata naţională directă complementară în sector zootehnic – 1.125,3 mil. lei (aprox. 248 milioane euro) pentru un număr de 299.124 fermieri, din care:

 Bovine: 793,5 milioane lei (174,8 milioane euro) pentru un număr de 245.389 fermieri;
 Ovine/Caprine: 331,8 milioane lei (73,1 milioane euro) pentru un număr de 53.735 fermieri;
 Ajutor de stat pentru ameliorarea raselor – 0,5 milioane lei (0,11 milioane euro).

De asemenea, informăm că, în perioada 1.03.2013 – 30.04.2013, au fost depuse, în cadrul Campaniei de primire a cererilor de sprijin pe suprafaţă SAPS 2013, un număr de 774.330 cereri de plată, pentru o suprafaţă de circa 4,5 milioane hectare.

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE