Apele Române: 200 de milioane de euro în lucrările de apărare împotriva inundaţiilor

harta buna Apele Române: 200 de milioane de euro în lucrările de apărare împotriva inundaţiilor poze

ABA JIU e pe locul trei pe ţară la obiective de investiţii. Mai marii ANAR speră să depună în 2011 proiecte de 500 de milioane de euro pe POS Mediu.

Potrivit unui comunicat al ABA Jiu, în anul 2010, România a investit 200 mil euro în infrastructura de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi în alte lucrări de asigurare a surselor de apă şi protecţia mediului, din care:

– de la bugetul de stat                           – 183.165.000 lei (echiv 42,5 mil euro)

– din credite externe-BDCE (rambursabile)                 

                                                             – 441.311.000 lei (echiv 102,6 mil euro)

– de la Fondul pentru Mediu                 -259.615.000 lei (echiv 60,3 mil euro)

TOTAL                                                    884.091.000 lei (echiv. 205,6 mil euro)

Din totalul de 366 obiective de investiţii derulate de A.N. Apele Române în acest an: 160 de obiective au fost finanţate de la bugetul de stat; 97 (de la bugetul de stat şi din credite de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei); 62 (de la bugetul de stat şi din Fondul pentru Mediu) şi 47 (de la Fondul pentru Mediu). Din 366 de obiective de investiţii, Administraţia Naţională “Apele Române” va finaliza şi va pune în funcţiune până la sfârşitul anului 2010, un număr total de 82 obiective de investiţii, din care:

–          18 finanţate în totalitate de la bugetul de stat;

–          24 din fonduri externe (rambursabile);

–          40 finanţate prin Fondul de Mediu, în urma înlăturării efectelor produse de inundaţiile din iunie-iulie 2010.

 Din totalul celor 82 de obiective de investiţii finalizate până la sfârşitul acestui an, cele mai multe dintre acestea fiind amplasate în bazinul hidrografic, Olt (20), Siret (17), Mureş şi Jiu (în fiecare, câte 10 obiective de investiţii), Someş-Tisa (6), Banat şi Argeş-Vedea (5), Prut-Bârlad (3), şi câte 2 în  bazinele hidrografice Dobrogea-Litoral, Buzău-Ialomiţa şi Crişuri. Celelalte lucrări au fost începute în anii trecuţi şi, în funcţie de fondurile alocate şi sursele de finanţare, vor fi finalizate anii imediat următori.

Pentru anul 2011, Administraţia Naţională “Apele Române” îşi propune să depună cereri de finanţare şi să acceseze fonduri europene, pe AXA 5 POS MEDIU, în valoare de 322,5 mil euro (cu cofinanţare de la buget), în acest an, fiind accesaţi 6,5 mil euro pentru proiectul de “Asistenţă tehnică” pentru Domeniul II de Intervenţie, respectiv “Reducerea eroziunii costiere”.

Valoarea proiectelor propuse de A.N. Apele Române spre finanţare, în calitate de beneficiar al AXEI 5 POS MEDIU, se ridică la 500 mil euro, din care, pentru 200 mil euro nu a fost identificată până în prezent încă o altă sursă de finanţare.

  1. Proiectul urmăreşte realizarea Master-Planului pentru bazinul hidrografic Dobrogea-Litoral (situaţia terenurilor, prioritizarea lucrărilor urgente ce trebuie realizate etc.), precum şi toată documentaţia pentru lucrările urgente. Implementarea proiectului durează 8 luni şi jumătate, urmând ca, ulterior, să fie depusă o altă cerere de finanţare, care să cuprindă lucrările prioritare pentru reducerea eroziunii costiere, în valoare de 100 mil euro (85% finanţare UE, 15% cofinanţare de la buget), urmând ca pentru celelalte lucrări care vor rezulta ca fiind prioritare şi pentru care această sumă nu va fi suficientă să fie căutate alte surse de finanţare. 
  2. Un alt proiect constă în realizarea Master-Planului şi elaborarea hărţii de inundabilitate pentru  bazinul hidrografic Prut-Bârlad, precum şi realizarea unor lucrări de apărare împotriva inundaţiilor în acelaşi bazin, cererea de finanţare urmând să fie transmisă la UE (fiind o valoare care depăşeşte valoarea de 6,5 mil euro), valoarea proiectului fiind de 67 mil euro (cu TVA), din care 20%, reprezintă cofinanţarea de la buget.
  3. Un alt proiect este efectuarea zborurilor pentru elaborarea hărţilor de hazard pentru 10 bazine hidrografice, până în prezent, fiind alocaţi cca 27,8 mil lei, din care de la bugetul de stat au fost circa 18 % din valoarea contractată, pentru 8 bazine hidrografice. Valoarea totală ce se doreşte a fi accesată prin AXA 5 POS MEDIU este de 40 mil euro. După finalizarea hărţile de hazard, ele vor fi puse la dispoziţia consiliilor judeţene care vor elabora hărţile de risc, conform prevederilor legislaţiei incidente.
  4. Proiectul Watman (Sistemul Informaţional pentru managementul integrat al apelor) constă în realizarea unor centre de intervenţie rapidă şi de comandă, precum şi instalarea de senzori şi echipamente de monitorizare a datelor la amenajări hidrotehnice, care ajutau la urmărirea comportării barajelor în sistem automat. Valoarea totală a proiectului ce poate fi accesată fiind de 144 mil euro. Proiectul constă în proiectare şi investiţia de bază, care înseamnă crearea unor centre de comandă şi intervenţie şi echiparea barajelor cu senzori şi echipamente de monitorizare automată şi punere în siguranţă.
  5. Finanţarea a 20 de lucrări urgente pentru prevenirea şi reducerea riscului la inundaţii, considerate ca fiind prioritare (“NO REGRETS MEASURES”) a căror valoare se ridică la 147 mil euro, din care 125 mil euro de la UE (reprezentând 80% UE, 20 % cofinanţare). Dintre aceste lucrări, 4 sunt în bazinul hidrografic Siret, câte 3 în bazinele Olt, Jiu şi Buzău, câte 2 în bazinele Mureş, Crişuri şi Someş şi câte 1 în bazinele Argeş-Vedea şi Banat. Pentru 10, din cele 20 de lucrări, au fost depuse cererile de finanţare la MMP. Până în prezent, MMP prin AM POS MEDIU a ales 6 lucrări ca fiind considerate eligibile, respectiv: 1. Regularizarea râului Tisa, la Remeţi, judeţul Maramureş; 2. Amenajarea râului Crişul Mic, judeţul Bihor; 3. Regularizarea râului Târnava Mare, sector Albeşti-Odorheiul Secuiesc, judeţul Harghita; 4. Regularizarea pârâului Caşin, pe sectorul Târgu Secuiesc- Valea Seacă, judeţul Covasna; 5. Regularizarea pârâului Bistriţa, pe sectorul Costeşti-Băbeni, judeţul Vâlcea; 6. Combaterea inundaţiilor în sub-bazinul Cricovul Dulce, judeţul Dâmboviţa. Restul lucrărilor, până la 20, necesită clarificări de natură legislativă sau procedurală (cum ar fi de exemplu, natura juridică a terenurilor), dar, pentru care ANAR intenţionează să facă toate demersurile necesare pentru începerea finanţării acestora. Dintre aceste lucrări, se numără: “Punerea în siguranţă a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Ialomiţa şi afluenţi, pe sectorul Slobozia-Ţăndărei şi în zona municipiului Urziceni, aducerea la clasa de importanţă a digurilor de pe râul Jiu, amenajarea râului Putna, pe zona comunei Tifeşti, judeţul Vrancea, amenajarea râului Someşul Mic în municipiul Cluj, reducerea gradului de risc la inundaţii pe râul Bistriţa, pe sectorul Borca-Poiana  Teiului, judeţul Neamţ etc. În totalitate, sunt 4 lucrări pentru bazinul hidrografic Siret, câte 3 pentru bazinele Buzău-Ialomiţa, Olt şi Jiu, câte 2 pentru bazinele Mureş, Crişuri şi Someş şi câte una pentru bazinele Argeş şi Banat.