APEL DE SELECTIE – Asociatia Grupul de Acțiune Locală „Colinele Olteniei” anunță lansarea apelului de selecție de proiecte LEADER din anul 2019 în perioada 19 noiembrie 2021 – 20 decembrie 2021, pentru măsura M4/3A din Strategiei de Dezvoltare Locală

 

APEL DE SELECTIE – Asociatia Grupul de Acțiune Locală „Colinele Olteniei” anunță lansarea apelului de selecție de proiecte LEADER din anul 2019 în perioada 19 noiembrie 2021 – 20 decembrie 2021, pentru măsura M4/3A din Strategiei de Dezvoltare Locală, in paranteza regasindu-se fondurile nerambursabile disponibile pe masură:  Masura M4/3A- Incurajarea investitiilor in sectorul de procesare si comercializare a produselor agricole si pomicole (50.000 euro)

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL„Colinele Olteniei” din comuna Coțofenii din Dos, strada Nicu Iovipale, nr.170, jud. Dolj, incepand cu data de 19 noiembrie 2021, în zilele de luni – vineri, în intervalul orar 9.00-14.00. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 20 decembrie 2021, orele 14.00. Informații detaliate privind accesarea și derularea proiectelor aferente măsurii lansate sunt disponibile in format tiparit și pe CD la sediul GAL „Colinele Olteniei” din comuna Coțofenii din Dos, strada Nicu Iovipale, nr. 170, jud. Dolj. Ne puteți contacta la adresa de e-mail colineleolteniei@gmail.com sau la numărul de telefon 0727392953/0786761304. Informatii detaliate pentru proiectele ce se încadrează în măsura deschisa prin prezentul apel pot fi obținute și prin consultarea Ghidului Solicitantului aferent masurii lansate, disponibil pe site-ul GAL-ului: www.galcolineleolteniei.ro,în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție.

Pentru masura lansata, suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru un proiect si beneficiarii eligibili sunt:

 Măsura M4/3A- Incurajarea investitiilor in sectorul de procesare si comercializare a produselor agricole si pomicole (max: 50.000 euro/proiect):

 Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M4/3A sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari) cooperativele și grupurile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești . Termenul maxim de finalizare al proiectelor este 31.12.2025.