APD Craiova: Informare privind stadiul de implementare a Proiectului de Monitorizare ”RomaniaEuroTransparency” (etapa II) 01 Octombrie 2014

În cadrul celei de a doua etape a procesului de implementare a Proiectului de Monitorizare ”RomaniaEuroTransparency”, în perioada 11-15 septembrie 2014, utilizând prevederile Legii nr. 544/2001, Asociaţia Pro Democraţia – Club Craiova a iniţiat o corespondenţă de monitorizare cu membri Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (CDR S-V Oltenia), care funcţionează conform Legii nr. 315/2004, cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi cu OI-POSDRU Sud-Vest Oltenia.
Corespondenţa către membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a fost realizată prin utilizarea informaţiilor despre componenţa acestui consiliu oferite de site-ul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, precum şi a adreselor de email ale instituţiilor publice reprezentate de persoanele respective în CDR S-V Oltenia, aşa cum sunt indicate pe site- ul instituţiilor respective şi/sau pe site-ul Consiliilor Judeţene, la rubrica de contact al Consiliului Judeţean şi rubrica de contacte ale primăriilor din judeţ.
Conform informaţiilor oferite la adresa de Internet http://www.adroltenia.ro/membrii-cdr/, vizitată la începutul monitorizării (11 septembrie 2014), CDR S-V Oltenia este constituit din următorii reprezentanţi ai administraţiei publice locale din Oltenia:
Dolj Gorj Mehedinti Olt Valcea
Presedinte CDR Vicepresedinte CDR

Ion PRIOTEASA Presedinte CJ Dolj
Ion CALINOIU Presedinte CJ Gorj
Adrian DUICU Presedinte CJ Mehedinti
Paul STANESCU Presedinte CJ Olt
Ion CILEA Presedinte CJ Valcea
Lia-Olguta VASILESCU Primar municipiul Craiova
Florin CARCIUMARI Primar Municipiul Targu Jiu
Constantin GHERGHE Primar Municipiul Dr. Tr. Severin
Minel PRINA Primar Municipiul Slatina
Sorin NEDELCU Primar Dragasani
Nicolae DRAGOI Primar Dabuleni
Dumitru GALCEAVA Primar Turceni
Ionel-Rafael DUNARINTU Primar Baia de Arama
Tudor UDRESCU Primar Piatra Olt
Florinel CONSTANTINESCU Primar Calimanesti
Stefan DECA Primar Piscu Vechi
Ion CIOCEA Primar Bustuchin
Marian Ion RADUCAN Primar Sisesti
Velica MIRCEA Primar Izbiceni
Tudor ISTOCESCU Primar Stroesti

Din numărul total de 20 de membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, până la data de 30 septembrie 2014, au răspuns solicitărilor de informaţii de interes public un număr de 4 reprezentanţi ai administraţiei publice locale din Oltenia:
Ion Cîlea – Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea Lia Olguţa Vasilescu – Primarul Municipiului Craiova Florin Cârciumaru – Primarul Municipiului Târgu-Jiu Minel Florin Prina – Primarul Municipiului Slatina
În adresele oficiale de răspuns, cei 4 respondenţi au indicat site-ul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia ca sursă principală de unde pot fi procurate informaţiile solicitate de către APD-Club Craiova.
De exemplu, la solicitarea APD-Club Craiova de a se transmite documentul care conţine rapoartele semestriale şi anuale elaborate de ADR SV Oltenia, care au fost înaintate spre aprobare de către ADR SV Oltenia, la nivelul CDR SV Oltenia, respondenţii au indicat site-ul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, iar un respondent a indicat, în detaliu, adresa de Internet http://www.adroltenia.ro/sedinte-hotarari-cdr/
La adresa de Internet respectivă (vizitată cel mai recent în ziua de 30 septebrie 2014), monitorii APD-Club Craiova au observat că ultimele informaţii despre şedinţele/hotărârile Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia sunt din data de 05 martie 2014, iar cel mai recent raport semestrial al ADR S-V Oltenia (pentru primul semestru ianuarie-iunie al anului 2014) nu este prezentat publicului spre consultare.
Consiliul pentru Dezvoltare Regională, în conformitate cu Legea 315/2004, art.7, alin (2), lit. j) ”aprobă rapoartele de activitate semestriale întocmite de agenţiile pentru dezvoltare regională”.
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în conformitate cu Legea 315/2004, art.9, lit. r) ”asigură, prin personal specializat, secretariatul consiliului pentru dezvoltare regională.”
Până la acest moment, APD-Club Craiova nu este în posesia unei informaţii publice oferite de secretariatul CDR S-V Oltenia care să confirme că primul Raport de activitate semestrial pe anul 2014 al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a fost analizat şi aprobat în şedinţă de către Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. APD- Club Craiova îşi exprimă speranţa că această situaţie este generată doar de o eroare de comunicare şi de relaţii publice a secretariatului CDR S-V Oltenia şi nu reprezintă o încălcare a Legii 315/2004.
Anumite informaţii au fost indicate de către unii dintre respondenţi ca nefiind incluse în categoria informaţiilor cu caracter public ori în afara sferei de autoritate a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, însă fără să indice temeiul legal, actul normativ care stabileşte respectiva excepţie sau excludere din sfera de autoritate.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nu a răspuns, până la data de 30 septembrie 2014, la solicitările de informaţii publice adresate de APD-Club Craiova.
OI-POSDRU SUD-VEST OLTENIA a răspuns solicitării de informaţii publice adresată de APD-Club Craiova, precizând că majoritatea informaţiilor solicitate ”nu se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, acestea se încadrează prevederilor art.12 din Legea 544/2001”.
OI-POSDRU SUD-VEST OLTENIA nu a precizat în detaliu temeiul legal – articol, paragraf, literă din legea de funcţionare a instituţiei, hotărâre de guvern, ordinul ministrului, decizie administrativă internă etc. – prin care informaţiile solicitate de APD-Club Craiova au fost scoase din categoria informaţiilor de interes public şi încadrate prevederilor art.12 din Legea nr. 544/2001. Din textul articolului de lege indicat nu reiese în mod clar şi fără echivoc, că respectivele informaţii solicitate nu au caracter de interes public.
OI-POSDRU SUD-VEST OLTENIA a indicat câteva adrese de Internet, pe site-ul instituţiei, unde se află unele informaţii solicitate de APD-Club Craiova, fapt confirmat de verificările efectuate de monitorii APD-Club Craiova.
APD-Club Craiova va solicita Consiliului Naţional de Coordonare al APD să fie realizată de către experţii CNC-APD o analiză a răspunsului oferit de OI-POSDRU SUD-VEST OLTENIA şi se va reacţiona, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în urma analizei respective.
În săptămânile următoare, APD-Club Craiova va adresa solicitări de informaţii publice către diferite alte organisme intermediare şi autorităţi de management din Oltenia cu atribuţii în monitorizarea, managementul şi implementarea de proiecte finanţate din fondurile europene.
APD-Club Craiova va transmite mass-media informări periodice cu privire la stadiul implementării Proiectului de Monitorizare ”RomaniaEuroTransparency”. Conţinutul corespondenţei cu privire la informaţiile cu caracter public din cadrul acestui proiect va fi făcut public la finalul celei de a doua etape a procesului de implementare a Proiectului de Monitorizare ”RomaniaEuroTransparency”. În scopul creşterii transparenţei utilizării fondurilor europene în România, rezultatele de etapă şi finale ale Proiectului ”RomaniaEuroTransparency” sunt comunicate sub formă de rapoarte de monitorizare către mass-media, societatea civilă şi instituţiile U.E. cu atribuţii în managementul fondurilor europene.
Asociaţia Pro Democraţia – Club Craiova îşi reafirmă speranţa că instituţiile mass-media din Oltenia vor susţine implementarea cu succes a Proiectului ”RomaniaEuroTransparency” în scopul creşterii transparenţei utilizării fondurilor europene în România.
Carla Stoica Preşedinte Asociaţia Pro Democraţia – Club Craiova.