APD Craiova: Apel împotriva CENTRALEI NUCLEARE DE LA KOZLODUI „BOMBA NUCLEARĂ CU CEAS DIN BALCANI”

m carla stoica apd APD Craiova: Apel împotriva CENTRALEI NUCLEARE DE LA KOZLODUI „BOMBA NUCLEARĂ CU CEAS DIN BALCANI” poze

APEL ÎMPOTRIVA „MODERNIZĂRII” ŞI FUNCŢIONĂRII CENTRALEI NUCLEARE DE LA KOZLODUI „BOMBA NUCLEARĂ CU CEAS DIN BALCANI”
Asociaţia PRO DEMOCRAŢIA – CLUB CRAIOVA cu susţinerea Asociaţiei C.R.O.N.O. – Centrul de
Resurse pentru Organizaţiile Non-profit din Oltenia, Fundaţiei pentru Dezvoltarea Economiei Sociale
(F.D.E.S.), Asociaţiei Dăbuleni Împreună pentru Viitor, Tineri în Europa – Călăraşi, Institutului
Român pentru Promovarea Femeii şi Asociaţiei EUROAGORA adresează societăţii civile, cu
precădere mişcării ecologiste, din România şi Bulgaria, Preşedintelui ales al României Klaus Iohannis,
Primului Ministru al României Victor Ponta, Parlamentului şi Guvernului României apelul de a
interveni pe lângă Guvernul Bulgariei şi forurile Uniunii Europene pentru a solicita încetarea
lucrărilor de modernizare şi a funcţionării Centralei Nucleare de la Kozlodui.
Reprezentanţii oficiali ai Centralei Nucleare de la Kozlodui nu au oferit garanţii reale cu privire
la siguranţa modernizării şi utilizării acestei instalaţii. Singurele argumente înaintate spre
consultare publică sunt câteva analize tehnice care nu prezintă garanţia că sunt obiective şi
neinfluenţate de interesele economice ori politice ale părţii bulgare. Considerăm că este obligatoriu să
se realizeze o analiză independentă, la nivelul instituţiilor europene din domeniu, a argumentelor
tehnice prezentate de oficialii bulgari.
Dezbaterile organizate recent în Românie de reprezentanţii oficiali ai Centralei Nucleare de la
Kozlodui au avut un caracter formal. De fapt, se repetă trista experienţă a dezbaterilor organizate
acum câţiva ani de oficialii bulgari cu privire la realizarea unui mega-depozit de deşeuri radioactive la
Kozlodui, opiniile exprimate atunci de autorităţile române de profil, de reprezentanţii comunităţilor
locale şi ai societăţii civile fiind fără vreun efect major. Credem că şi în cazul dezbaterilor organizate
pe subiectul „modernizării” Centralei Nucleare de la Kozlodui, opiniile noastre nu vor avea vreun
impact.
Asociaţia PRO DEMOCRAŢIA – CLUB CRAIOVA avertizează asupra consecinţelor pe care
funcţionarea Centralei Nucleare de la Kozlodui le-a avut şi le are asupra stării de sănătate a
populaţiei româneşti şi bulgare, a mediului înconjurător din zonele limitrofe acesteia. În judeţele
riverane Dunării şi aflate în vecinătatea Centralei Nucleare de la Kozlodui se poate observa în statistici
o creştere a numărului de cazuri de cancer, mai ales în rândul copiilor. Considerăm că este necesar ca
autorităţile româneşti şi instituţiile europene să realizeze o monitorizare interdisciplinară a
impactului asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului pe care îl are funcţionarea Centralei
Nucleare de la Kozlodui.
Asociaţia PRO DEMOCRAŢIA – CLUB CRAIOVA solicită autorităţilor româneşti, autorităţilor
bulgare şi instituţiilor europene să intervină în rezolvarea problemei funcţionării Centralei Nucleare de
la Kozlodui, o bombă nucleară cu ceas a Balcanilor, în spiritul respectării dreptului la sănătate şi
dreptului la un mediu curat care sunt garantate cetăţenilor de legislaţia Uniunii Europene.

Opriţi Centrala Nucleară de la Kozlodui – Bomba Nucleară cu ceas a Balcanilor!
Carla Stoica
Preşedinte APD – Club Craiova

Pr. Marcel Răduţ Selişte
Coordonator Programe APD – Club Craiova

VIDEO: Albena Simionova, Coalitia Antinucleară din Bulgaria

 

Către
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
Asociaţia PRO DEMOCRAŢIA – CLUB CRAIOVA cu susţinerea Asociaţiei C.R.O.N.O. – Centrul de
Resurse pentru Organizaţiile Non-profit din Oltenia, Fundaţiei pentru Dezvoltarea Economiei Sociale
(F.D.E.S.), Asociaţiei Dăbuleni Împreună pentru Viitor, Tineri în Europa – Călăraşi, Institutului
Român pentru Promovarea Femeii şi Asociaţiei EUROAGORA, în temeiul Legii nr.3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului, vă adresează solicitarea de a organiza în Judeţul dvs.
un referendum local cu privire la funcţionarea Centrale Nucleare de la Kozlodui.
Vă informăm că reprezentanţii oficiali ai Centralei Nucleare de la Kozlodui au organizat în luna
noiembrie câteva dezbateri publice cu privire la funcţionarea şi „modernizarea” Centralei Nucleare de
la Kozlodui. În cadrul acestor dezbateri, care au avut doar un caracter formal, au fost prezentate
analize tehnice realizate de oficialii bulgari, fără a se oferi garanţii reale că funcţionarea acestei
instalaţii nu va afecta sănătatea populaţiei româneşti şi bulgare, precum şi mediul înconjurător.
De fapt, se repetă situaţia dezbaterilor organizate de oficialii bulgari, în anul 2011, pe tema
construirii unui mega-depozit de deşeuri radioactive la Kozlodui, când opiniile exprimate de
autorităţile româneşti, de reprezentanţii comunităţilor şi ai societăţii civile nu au avut vreun impact
major asupra iniţiativei oficialilor bulgari.
Organizarea unui referendum în Judeţul dvs., în care cetăţenii să răspundă prin DA sau NU la
întrebarea „Sunteţi de acord cu funcţionarea Centralei Nucleare de la Kozlodui – Bulgaria?”,
poate oferi oportunitatea de a opri această instalaţie care pune în pericol sănătatea cetăţenilor dvs. şi
mediul înconjurător. Legislaţia europeană oferă cetăţenilor europeni posibilitatea de a-şi exprima
opiniile cu privire la problemele majore din regiunea unde locuiesc, referendumul reprezentând unul
dintre cele mai importante mecanisme de consultare democratică.
Funcţionarea Centralei Nucleare de la Kozlodui a fost mereu afectată de incidente şi probleme
de exploatare. Considerăm că toate acestea au afectat starea de sănătate a populaţiei din Judeţul dvs.,
mai ales dacă luăm în considerare incidenţa cazurilor de cancer.
Rezultatul referendumului local va fi comunicat Parlamentului şi Guvernului României,
Guvernului Bulgariei, precum şi Parlamentului European şi Comisiei Europene, pentru a face
cunoscută opinia cetăţenilor Judeţului dvs. cu privire la funcţionarea Centralei Nucleare de la
Kozlodui, instalaţie care în opinia noastră este o adevărată „Bombă Nucleară cu ceas a
Balcanilor”.
În speranţa unui răspuns pozitiv, în spiritul respectării dreptului la sănătate şi dreptului la un
mediu curat al cetăţenilor Judeţului dvs.,
Cu stimă,
Carla Stoica
Preşedinte APD – Club Craiova
Pr. Marcel Răduţ Selişte
Coordonator Programe APD – Club Craiova