APD – Club Craiova: “AGORA 2016 – Un primar pentru viitorul oraşului Craiova” – dezbatere moderată de Cristian Pîrvulescu

 

Asociația Pro Democraţia – Club Craiova și Fundația Orizont vă invită să participați la evenimentul de lansare a Proiectului civic “AGORA 2016 – Un primar pentru viitorul oraşului Craiova” care va avea loc vineri, 15 aprilie 2016, începând cu orele 16.00, la “Sala Coloanelor” din strada Unirii, nr.26, etaj 1, Craiova, sediul Fundaţiei ORIZONT.

 

La eveniment sunt invitaţi să participe liderii societăţii civile din Craiova (lideri de asociaţii, fundaţii, sindicate etc.) şi candidaţii la funcţia de Primar al Craiovei – scrutinul electoral  iunie 2016.

 

Evenimentul va fi moderat de analistul politic Cristian Pîrvulescu, Preşedinte de Onoare al Asociaţiei Pro Democraţia.

 

 

                                                                                                                      Carla  Stoica

                                                                                                                         Preşedintă

Asociaţia Pro Democraţia

Club Craiova

 

                                                                                                               Ruslan Oprescu

                                                                                                           Fundaţia ORIZONT

 

 

 

……

Confirmarea participării este obligatorie şi va fi făcută  prin email:

Asociaţia Pro Democraţia – Club Craiova –  apd.craiova@apd.ro

 

Precizare cu privire la numărul de participanţi: Atât numărul limitat de locuri din sală, cât şi modul de organizare a discuţiilor, impun următoarele restricţii de participare: delegaţia unei asociaţii, fundaţii, sindicat etc. va fi formată din maxim 4 persoane, iar fiecare candidat la funcţia de Primar al Craiovei va fi însoţit de o delegaţie formată din maxim 5 persoane.

 

Locaţia “Sălii Coloanelor”: se recomandă accesarea http://fundatiaorizont.ro/contact/

 

PROIECTUL CIVIC “AGORA 2016 – Un primar pentru viitorul oraşului Craiova”
Scop: Proiectul îşi propune să ofere candidaţilor la funcţia de primar al oraşului Craiova, posibilitatea de a prezenta liderilor societăţii civile din Craiova, viziunea lor despre dezvoltarea comunităţii noastre.
Organizatori: APD – Club Craiova şi Fundaţia ORIZONT
Perioada: Aprilie – Mai 2016
Locaţia: “Sala Coloanelor” – strada Unirii, nr.26, etaj 1, Craiova (sediul Fundaţiei ORIZONT)
Frecvenţa: cel puţin o dezbatere / săptămână (marţi și/sau joi, în intervalul de timp 17.00 – 20.00)
Participanţi: Candidaţii la funcţia de Primar al oraşului Craiova. Liderii societății civile (ONG, asociații profesionale, de tineret, studențești, sociale, sindicate etc.) din oraşul Craiova.
Proceduri:
Candidaţii: – fiecare candidat va prezenta – în scris, conform structurii propuse de organizatori – un “Proiect de oraş” care să cuprindă viziunea lui şi a forţei politice (partid, alianţă de partide etc.) din partea căreia candidează sau care îi susţine candidatura, cu privire la dezvoltarea orașului Craiova pentru următorii 4 ani. – fiecare candidat va fi însoțit la dezbateri de o delegaţie formată din maxim de 5 persoane.
Liderii societății civile: – fiecare organizație va fi reprezentată de un număr maxim de 4 persoane. – fiecare organizație va formula două întrebări referitoare la conținutul “Proiectului de oraș” prezentat de candidat. – reprezentanţii societăţii civile vor avea acces la toate evenimentele şi dezbaterile organizate în cadrul prezentului proiect.
Dezbaterile: – calendarul dezbaterilor şi participarea candidaţilor vor fi stabilite de către organizatori. – la evenimentul de lansare a proiectului, vor fi invitați să participe toţi candidaţii. – la fiecare dezbatere va participa, alături de liderii societății civile, doar un singur candidat, însoţit de delegaţia sa. – durata fiecărei dezbateri este de trei ore: 1 oră pentru prezentarea “Proiectului de oraş” al candidatului, 1h 30 min. pentru întrebări şi răspunsuri, 30 min. pauze şi socializare. – la dezbaterea finală vor fi invitaţi să participe toţi candidaţii. – organizatorii îşi rezervă dreptul de a înregistra video/audio dezbaterile.
Norme de comportament: – nu vor fi acceptate, sub niciun motiv și în nicio formă, direct sau indirect, atacurile la persoană, atitudinile rasiste, xenofobe, extremiste, antisemite și antiromânești; participanții la dezbateri se vor limita la lupta de idei și vor aduce argumente și probe concrete în susținerea afirmațiilor lor.
NOTĂ: Organizatorii insistă asupra obligativităţii respectării de către candidați şi liderii societăţii civile a acestor norme organizatorice şi de comportament minimale şi îşi rezervă dreptul de a acţiona pentru corectarea situaţiilor neconforme cu normele stabilite.

PROIECT DE ORAŞ (structură minimală)
Titlul:
Viziunea candidatului: oraşul Craiova în anul 2020.
Scopul:
Obiectivele generale:
Obiectivele de etapă: Anul I de mandat – Anul II de mandat – Anul III de mandat – Anul IV de mandat –
Resursele care vor fi utilizate:
– resurse existente în comunitate. – resurse care vor fi atrase din afara comunităţii. – resurse care vor fi create în comunitate.
Problemele principale ale oraşului Craiova identificate de candidat / Soluţiile identificate de candidat. Organizatorii propun următoarea listă (minimală și orientativă):
– economie: probleme/soluţii – administraţie publică: probleme/soluţii – infrastructură: probleme/soluţii – transport: probleme/soluţii – energie: probleme/soluţii – mediu: probleme/soluţii – sănătate: probleme/soluţii – educaţie: probleme/soluţii – social: probleme/soluţii – siguranţa cetăţeanului: probleme/soluţii – culturală: probleme/soluţii – culte religioase: probleme/soluţii – minorităţi: probleme/soluţii – transparenţa decizională a administraţiei publice: probleme/soluţii – dialogul şi colaborarea cu cetăţeanul: probleme/soluţii – dialogul şi parteneriatul cu societatea civilă: probleme/soluţii – datoria publică a oraşului: probleme/soluţii
În cadrul dezbaterii vor fi prezentate verbal, la alegerea candidatului, doar 5 probleme principale, cu 5 soluţii aferente, din lista de probleme/soluții cuprinsă în “Proiectul de oraș”.
Notă: “Proiectul de oraş” va avea un număr de maxim 20 de pagini, Times, 12, 1,5 spaţiere rânduri. “Proiectul de oraş” va fi semnat de candidat. “Proiectul de oraş” va fi comunicat organizatorilor cu cel puţin 48 de ore înainte de ziua dezbaterii la care va participa candidatul. Structura propusă de organizatori este minimală şi nu este restrictivă, candidatul poate prezenta, pornind de la coordonatele structurii şi în limita condiţiilor de redactare, o variantă dezvoltată.